Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ

Máte učinit své první důležité rozhodnutí? Vybíráte si střední školu? Přijďte mezi nás! Jsme škola rodinného typu, ale s velkými možnostmi. 

Jsme tým odborníků, který jde za společným cílem - dobře Vás připravit pro Váš profesní i osobní život!


Nabízíme Vám možnost studia v těchto oborech:
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 4leté denní i dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - 4leté denní, 2leté zkrácené a 4leté dálkové studium
75-31-J/01  Pedagogika pro asistenty ve školství - 2leté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou

64-41-L/51  Podnikání - 2leté denní a 3leté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

Ing. Renata Hrušková, MBA

8. 4. 2022 22:17

Charakteristika školy

Soukromé střední odborné učiliště bylo zřízeno panem Miloslavem Vostrým a poprvé zařazeno do sítě škol dne 28. srpna 1991 a nově dne 18. června 1996. O čtyři roky později byla do existence uvedena Soukromá střední odborná škola, obor veřejnosprávní činnost, která byla zřízena tímtéž subjektem a  do sítě škol zařazena ke dni 1. září 1996. Na základě novely živnostenského zákona č. 286/1995 Sb., došlo k transformaci obou škol na Soukromou střední odbornou školu a Střední odborné učiliště s. r. o. Třebíč, Znojemská 1027. Od 13. srpna 2020 nese škola nový název a to: Akademie práva,. pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč.

V současné době jsou na škole nabízeny tyto obory:
  • veřejnosprávní činnost (denní a dálkové studium)
  • podnikání (nástavbové studium denní i dálkové)
  • pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)
  • předškolní a mimoškolní pedagogika (dálkové a zkrácené studium)
"Centrum celoživotního vzdělávání - škola třetího tisíciletí"
(motto Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště  s. r. o.)

Tato idea, kterou jsme si vytýčili v souvislosti s nutností reagovat na stále zvyšující se poptávku ze strany veřejnosti po celoživotním vzdělávání, mimoškolních aktivitách a kurzech, je stále vizí školy. Snad i proto dbáme na základní ideu a vizi naší školy – udržovat vzdělávací instituci, která má za úkol vytvořit základy pro celoživotní vzdělávání, vychovávat učícího se jedince a podněcovat jeho snahu využít každé příležitosti ke vzdělávání.

Naše škola, stejně jako téměř všechny soukromé instituce, stále hledá různé možnosti existence v konkurenčním prostředí. Možnost souměřit obsah výuky, její kvalitu, ale i vybavenost s podobnými partnerskými školami, v rámci projektů Evropské unie v tuzemsku i v zahraničí, se stává neoddělitelnou skutečností denního života školy.
Důkazem je stále bohatá grantová činnost, která se již po předchozích zkušenostech z oblasti ESF stále snaží získávat možnosti podporovat své projekty ze strany místních i mezinárodních fondů.
 

Ing. Renata Hrušková, MBA

1. 9. 2021 9:09