Kontakty

Naše škola je od prosince 2012 držitelem CERTIFIKÁTU KVALITY, který získala od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Kontakty:

Adresa školy:
Znojemská 1027
67401   Třebíč
 
Ředitelka školy: 
Ing. Renata Hrušková
mob.:  + 420 777 732 772
e-mail:
renata.hruskova@ssos-sou.cz
 
Zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost:
Mgr. Zuzana Ležáková
mob.:  +420 778 066 444
e-mail:
zuzana.lezakova@ssos-sou.cz
 
Zástupce ředitelky pro provozní činnost:
Mgr. Leszek Ciešlak
mob.:  +420 608 772 222
e-mail:
leszek.cieslak@ssos-sou.cz
 
IČ: 253 25 531
Registrace: v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 25705
 
Bankovní spojení:
2100240422/2010  Fio banka
 
Náš profil na Facebooku
 
  
  
 
Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ

Máte učinit své první důležité rozhodnutí? Vybíráte si střední školu? Přijďte mezi nás! Jsme škola rodinného typu, ale s velkými možnostmi. 

Jsme tým odborníků, který jde za společným cílem - dobře Vás připravit pro Váš profesní i osobní život!


Nabízíme Vám možnost studia v těchto oborech:
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 4leté denní i dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - 4leté denní, 2leté zkrácené a 4leté dálkové studium
75-31-J/01  Pedagogika pro asistenty ve školství - 2leté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou

64-41-L/51  Podnikání - 2leté denní a 3leté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

Ing. Renata Hrušková

5. 9. 2020 19:23

Charakteristika školy

Soukromé střední odborné učiliště bylo zřízeno panem Miloslavem Vostrým a poprvé zařazeno do sítě škol dne 28. srpna 1991 a nově dne 18. června 1996. O čtyři roky později byla do existence uvedena Soukromá střední odborná škola, obor veřejnosprávní činnost, která byla zřízena tímtéž subjektem a  do sítě škol zařazena ke dni 1. září 1996. Na základě novely živnostenského zákona č. 286/1995 Sb., došlo k transformaci obou škol na Soukromou střední odbornou školu a Střední odborné učiliště s. r. o. Třebíč, Znojemská 1027.

V současné době jsou na škole nabízeny tyto obory:
  • veřejnosprávní činnost (denní a dálkové studium)
  • podnikání (nástavbové studium denní i dálkové)
  • pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)
  • předškolní a mimoškolní pedagogika (dálkové a zkrácené studium)
"Centrum celoživotního vzdělávání - škola třetího tisíciletí"
(motto Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště  s. r. o.)

Tato idea, kterou jsme si vytýčili v souvislosti s nutností reagovat na stále zvyšující se poptávku ze strany veřejnosti po celoživotním vzdělávání, mimoškolních aktivitách a kurzech, je stále vizí školy. Snad i proto dbáme na základní ideu a vizi naší školy – udržovat vzdělávací instituci, která má za úkol vytvořit základy pro celoživotní vzdělávání, vychovávat učícího se jedince a podněcovat jeho snahu využít každé příležitosti ke vzdělávání.

Naše škola, stejně jako téměř všechny soukromé instituce, stále hledá různé možnosti existence v konkurenčním prostředí. Možnost souměřit obsah výuky, její kvalitu, ale i vybavenost s podobnými partnerskými školami, v rámci projektů Evropské unie v tuzemsku i v zahraničí, se stává neoddělitelnou skutečností denního života školy.
Důkazem je stále bohatá grantová činnost, která se již po předchozích zkušenostech z oblasti ESF stále snaží získávat možnosti podporovat své projekty ze strany místních i mezinárodních fondů.
 

Ing. Renata Hrušková

3. 9. 2020 13:51