Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Charakteristika oboru

Absolvent oboru "75-31-J/01 - Pedagogika pro asistenty ve školství" se uplatní jako asistent pedagoga (učitele nebo vychovatele) v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a ve školských zařízeních, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti (dále jen děti) se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Absolvent je připraven vykonávat pod přímým metodickým vedením pedagoga pomocné práce zaměřené na podporu dětí při adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti a pomáhat pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, komunikaci s dětmi, jejich rodiči a komunitou.

 
Dosažený stupeň vzdělání:
  • střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

Forma studia:

  • 2letá dálková - pro zájemce s ukončeným základním vzděláním 

Školné:

  • 16.000 Kč/ročně

Výuka:

  • 1x týdně každé úterý od 14:15-18:15 hodin

Nadstandardní aktivity:

  • AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč pro žáky školy
  • rukodělné a výtvarné semináře akreditované MŠMT a MPSV
  • europass v českém a anglickém jazyce

Admin

22. 8. 2022 20:00