Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Školní poradenské centrum

Školní poradenské centrum

Výchovný poradce: Ing. Renata Hrušková        email: renata.hruskova@ssos-sou.cz

Metodik prevence: Ing. Irena Hejzlarová           email: irena.hejzlarova@ssos-sou.cz

Finanční poradenství: Ing. Irena Hejzlarová      email: irena.hejzlarova@ssos-sou.cz

Právní poradenství: Mgr. Zuzana Ležáková      email: zuzana.lezakova@ssos-sou.cz

 

Konzultace jsou kdykoli po telefonické domluvě.

Všechny služby centra jsou pro žáky a zaměstnance školy ZDARMA.

Ing. Renata Hrušková, MBA

3. 9. 2018 16:27

Doporučené postupy školy

Ikona Doporučené postupy školy

Ing. Renata Hrušková, MBA

7. 2. 2016 17:19

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování

Ikona Drogy
Ikona Doprava
Ikona Poruchy příjmu potravy
Ikona Alkohol
Ikona Syndrom týraného dítěte
Ikona Šikana
Ikona Kyberšikana
Ikona Homofobie
Ikona Extremismus
Ikona Vandalismus
Ikona Záškoláctví
Ikona Krádeže
Ikona Tabák

Ing. Renata Hrušková, MBA

10. 11. 2010 7:24