Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Výsledky přijímacího řízení - jaro 2021

Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní
Ikona Veřejnosprávní činnost - denní
Ikona Podnikání se zaměřením na design interiérů - denní
Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácené dálkové
Ikona Veřejnosprávní činnost - dálkové
Ikona Podnikání - dálkové
Ikona Pedagogika pro asistenty ve školství - dálkové

Ing. Renata Hrušková

18. 5. 2021 15:26

Dokumenty MŠMT k testování před PZ

Ikona Mimořádná opatření - přijímací zkoušky
Ikona Ochrana dýchacích cest
Ikona Kontrolní seznam znaků - COVID-19

Ing. Renata Hrušková

11. 4. 2021 9:44

Informace k testování před přijímacími zkouškami

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce a jednotné přijímací zkoušce  (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle odst. b) může uchazeč nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

Výše uvedené doklady bude žák odevzdávat před vstupem do školy v den konání přijímacích zkoušek. Bez výše uvedeného dokladu nebude uchazeč k přijímací zkoušce připuštěn.

Školní přijímací zkouška  pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se bude, dle manuálu MŠMT,  konat v den jednotných přijímacích zkoušek v odpoledních hodinách.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na stránkách školy nejdříve 19. května 2021, nejpozději do 21. května 2021 – dle výsledků jednotných přijímacích zkoušek, které nám dodá CERMAT.

Přibližně kolem 20. dubna 2021 Vám přijde do schránek doporučený dopis s informacemi týkající se přijímacích zkoušek a následného přijímací řízení (převzetí rozhodnutí + sepsání Smlouvy o podmínkách studia).

Ing. Renata Hrušková

11. 4. 2021 9:44

Jednotné schéma PZ 2021

Ikona Jednotné schéma PZ - květen 2021

Ing. Renata Hrušková

18. 3. 2021 16:08

Podání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2021/2022 můžete podávat několika způsoby.

a) poštou (rozhoduje datum poštovního razítka-nejpozději 1. března 2021)

b) osobně - v úřední dny (najdete vždy na webových stránkách v sekci "Aktuálně)

c) vhozem do schránky vlevo od vstupních dveří

Ing. Renata Hrušková

11. 2. 2021 20:24

Příprava k přijímacím zkouškám I.

Milí žáci,

k podpoře žáků při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k Jednotným přijímacím zkouškám a MZ použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pozor – pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).
 
Informace včetně infografiky v příloze, testy budou v systému k dispozici od pondělí 1. 2. 2021.
 
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p

Ing. Renata Hrušková

29. 1. 2021 13:26

Kritéria přijímacího řízení - jaro 2021

Ikona Kritéria PŘ 2021

Ing. Renata Hrušková

27. 1. 2021 8:30

Informace k podávání přihlášek a k přijímacímu řízení

Milí uchazeči o studium na naší škole,

přihlášky ke studiu na naší škole na všechny obory se podávají do 1. března 2021 osobně nebo poštou (poštovní razítko může být nejpozději ze dne 1. 3. 2021)

Kritéria pro přijímací řízení - jaro 2021 budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2021 v této sekci. Určitě si počkejte na vydaná kritéria, ať k přihlášce doložíte vše co je potřeba a víte, jakým způsobem budou přijímací zkoušky probíhat - lékařské potvrzení, vysvědčení apod.

Vzhledem k současné situaci nebudeme:

- dělat hromadný Den otevřených dveří, ale pokud by se situace uvolnila, zavolejte ředitelce školy a domluvte se s ní na jiných možnostech

- realizovat přijímací zkoušky na nečisto, neboť byly cermatem zveřejněny již 11. ledna 2021 na webu: prijimacky.cermat.cz, sami si je tam můžete stáhnout a zkusit vypracovat

Po přijetí přihlášek budeme zasílat uchazečům na uvedené emaily materiály pro přípravu k přijímacím zkouškám, neboť pravděpodobně nebude možné ji uskutečnit  prezenčně. Materiály obsahují cvičení a příklady z českého jazyka a matematiky k procvičování napříč učivem základní školy.

Dále Vám budeme zasílat všechny informace o termínech přijímacích zkoušek, vyhlášení výsledků a následně i přijímacího řízení a úvodních schůzek. Vše se bude odvíjet od situace v ČR.

Těšíme se na Vás!!!

 

Ing. Renata Hrušková

24. 1. 2021 21:04

Přihlášky ke studiu - jaro 2021

Ikona Veřejnosprávní činnost - denní
Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní
Ikona Podnikání se zaměřením na design interiérů - denní, nástavbové
Ikona Veřejnosprávní činnost - dálkové
Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácené, dálkové
Ikona Podnikání - dálkové, nástavbové
Ikona Pedagogika pro asistenty ve školství - dálkové
Ikona Vysvětlivky k přihláškám
Ikona Informace pro žáky s SVP

Ing. Renata Hrušková

19. 11. 2020 21:29