Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Informace k dalšímu termínu MZ

Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

Ing. Renata Hrušková

25. 5. 2021 8:56

Rozpis ústních zkoušek a obhajob

Ikona Rozpis obhajob 2.MA
Ikona Rozpis obhajob 2.MB
Ikona Rozpis obhajob 4.VS
Ikona Rozpis obhajob a ústních zkoušek 2.PD
Ikona Rozpis obhajob a ústních zkoušek 4.DV
Ikona Rozpis ústních zkoušek 4.VS
Ikona Rozpis ústních zkoušek 2.MA
Ikona Rozpis ústních zkoušek 2.MB
Ikona Rozpis ústních zkoušek 2.AS
Ikona Rozpis obhajob a ústních zkoušek 3.DP

Ing. Renata Hrušková

18. 5. 2021 15:12

Komise MZ a ZZ jaro 2021

Ikona Komise pro 4.VS
Ikona Komise pro 4.DV a 5.DV
Ikona Komise pro 2.PD
Ikona Komise pro 3.DP
Ikona Komise pro 2.MA a 2.MB
Ikona Komise pro 2.AS

Ing. Renata Hrušková

8. 4. 2021 14:47

Nové termíny maturitních a závěrečných zkoušek

Didaktické testy: 

24. května 2021 - matematika + anglický jazyk

25. května 2021 - český jazyk

26. května 2021 - německý a ruský jazyk

Obhajoby:

1. června 2021 - 2.PD

2. června 2021 - 3.DP

3. června 2021 - 2.MA

4. června 2021 - 2.MB

7. června 2021 - 4.VS

8. června 2021 - 4.DV

Praktická ZZ:

9. června 2021 - 2.AS

Ústní maturitní zkoušky:

9. června 2021 - 2.PD

10. června 2021 - 3.DP

11. června 2021 - 4.DV

14. června 2021 - 2.MA, 4.VS

15. června 2021 - 2.MB, 4.VS

Ústní závěrečné zkoušky:

16. června 2021 - 2.AS

Ing. Renata Hrušková

25. 3. 2021 9:02

Vzor žádosti k vykonání ústní maturitní zkoušky

Ikona Žádost o vykonání ústní maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka

Ing. Renata Hrušková

25. 3. 2021 8:50

Změny v organizaci a průběhu MZ - jaro 2021

Důležité informace vyplývající z metodiky k novému opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21:

1.     K maturitě je připuštěn žák, který prospěl v 1. pololetí  školního roku 2020/2021 a to nejpozději k 31. 3. 2021 po opravných a náhradních komisionálních zkouškách.

 

2.     Žák, který neprospěl v 1. pololetí ani po komisionálních zkouškách v 1. pololetí, pokračuje ve studiu i v 2. pololetí a je žákem školy do 30. června 2021, pokud před tímto datem nezanechá vzdělávání.

 

3.     Písemné práce z českého jazyka ani cizího jazyka žáci letošních maturitních ročníků nekonají.

 

4.     Termín pro odevzdání seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka se posouvá na 30. duben 2021.

 

5.     Termín pro odevzdání maturitní práce je stanoven na 31. března 2021 dle informací zaslaných na společné třídní emaily.

 

6.     Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka (ANJ, NEJ, RUJ) je zkouškou nepovinnou.

Žák může písemně požádat o její vykonání ředitelku školy do 30. dubna 2021. Vzor žádosti Vám zašlu začátkem dubna na třídní emaily.
Neúspěch u této zkoušky nemá vliv na celkový výsledek maturity a v případě, že žák u ústní zkoušky z českého jazyka nebo cizího jazyka neuspěje a všechny ostatní povinné části vykonal úspěšně, obdrží maturitní vysvědčení.

 

7.     V případě, že žák písemně nesdělí ředitelce školy do 30. 4. 2021, že tuto zkoušku konat bude, nebude ji moci vykonat jako součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu!

 

8.     Vzhledem k posunutí maturitních zkoušek je posledním dnem školního vyučování maturitních ročníků pátek 14. 5. 2021. V tento den obdržíte vysvědčení za poslední ročník.

 

9.     Na týden od 17.–21. května 2021 stanovila ředitelka školy pět vyučovacích dnů volna k přípravě na maturitní zkoušku.

 

10.  Termíny didaktických testů se posouvají na 24.-26. 5. 2021, pořadí zkoušek a přesné časy jsou na stránkách školy v sekci „Pro žáky“ a dále „Maturity a závěrečné zkoušky“ a také na webu Cermatu. Pozvánka k didaktickým testům Vám přijde emailem. Zároveň se prodlužuje i doba na vyhotovení testů – viz společná ustanovení, která vám byla zaslána na email

       9. 2. 2021.

 

11.   Termín zahájení ústních profilových zkoušek se posouvá na 1. června 2021. Upravené termíny maturit pro jednotlivé třídy zveřejní ředitelka školy do 31. 3. 2021.

 

12.    Pokud se žák nemůže z důvodu onemocnění COVID-19 nebo karantény zúčastnit didaktických testů, musí se ředitelce školy do 3 pracovních dnů (tj. do 27.–31. 5. 2021) omluvit a zároveň může podat přihlášku k mimořádnému termínu didaktických testů, které se budou konat na spádových školách ve dnech 7. – 9. července 2021.

 

13.    Přihlášku k podzimnímu termínu v případě společné části odevzdá žák do 23. července 2021, v případě profilové části do 30. července 2021.

 

Ing. Renata Hrušková

25. 3. 2021 8:47

Nové jednotné schéma - didaktické testy

Ikona Jednotné schéma DT - 24.-26. května 2021

Ing. Renata Hrušková

18. 3. 2021 16:06

Společná ustanovení ke změnám MZ 2021

Ikona Společná ustanovení ke změnám MZ 2021
Ikona Schéma profilových zkoušek - MZ 2021
Ikona MZ - MŠMT Opatření obecné povahy
Ikona MZ - Věcný záměr MŠMT

Ing. Renata Hrušková

9. 2. 2021 16:56

Společná ustanovení ke změnám ZZ 2021

Ikona Společná ustanovení ke změnám ZZ 2021
Ikona ZZ - MŠMT Opatření obecné povahy
Ikona ZZ - Věcný záměr MŠMT

Ing. Renata Hrušková

9. 2. 2021 17:01

Termíny didaktických testů - jaro 2021

Ikona Sdělení MŠMT
Ikona Schéma jednotných MZ - jaro 2021 - řádný termín
Ikona Schéma jednotných MZ - jaro 21 - mimořádný termín
Ikona JZS - podrobné schéma - jaro 2021 - řádný termín
Ikona JZS - podrobné schéma - jaro 2021 - mimořádný termín

Ing. Renata Hrušková

29. 1. 2021 21:24

Pokyny pro vypracování MP

Ikona 3.DP - Pokyny ke zpracování MP
Ikona 2.PD - Pokyny ke zpracování MP
Ikona 4.VS, 4.DV - Pokyny ke zpracování MP
Ikona 2.MA, 2.MB - Pokyny pro zpracování MP

Ing. Renata Hrušková

4. 11. 2020 18:06

Společná ustanovení pro maturitní zkoušky 2020/2021

Ikona Společná ustanovení pro MZ 2020/2021

Ing. Renata Hrušková

29. 10. 2020 14:24

Témata k ústní zkouškám - 2.AS

Ikona Pedagogika a didaktika 2020/21
Ikona Speciální a sociální pedagogika 2020/21

Ing. Renata Hrušková

29. 1. 2021 21:05

Témata pro UZ 2021 - 3.DP

Ikona Ekonomika podniku
Ikona Marketing, management a právo

Ing. Renata Hrušková

27. 10. 2020 19:47

Témata pro UZ 2021 - 2.PD

Ikona Ekonomika podniku
Ikona Design interiérů

Ing. Renata Hrušková

27. 10. 2020 19:46

Témata pro UZ 2021 - 4.VS, 4.DV

Ikona Právo
Ikona Veřejná správa

Ing. Renata Hrušková

27. 10. 2020 19:45

Témata pro UZ 2021 - 2.MA, 2.MB

Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika
Ikona Psychologie v pedagogických činnostech

Ing. Renata Hrušková

27. 10. 2020 19:43

Témata pro ústní zkoušku z cizích jazyků - platná pro jaro 2021

Ikona Ruský jazyk - UMZ
Ikona Německý jazyk - UMZ
Ikona Anglický jazyk - UMZ

Ing. Renata Hrušková

5. 10. 2020 10:32

Školní seznam písní 2020/2021

Ikona Školní seznam písní

Ing. Renata Hrušková

5. 10. 2020 10:34

Seznam literárních děl 2020/2021

Ikona Školní seznam literárních děl 2020/2021
Ikona Formulář pro vlastní seznam lit. děl 2020

Ing. Renata Hrušková

16. 9. 2020 12:13

Schéma maturitních zkoušek - jaro 2021

Ikona Schéma maturitních zkoušek - jaro 2021

Ing. Renata Hrušková

5. 10. 2020 10:28

Hodnocení obhajob a ústních profilových zkoušek

Ikona Hodnocení MZ - 4.VS, 5.DV
Ikona Hodnocení MZ - 2.PD
Ikona Hodnocení MZ - 2.MA, 2.MB
Ikona Hodnocení MZ - 3.DP

Ing. Renata Hrušková

2. 5. 2019 11:12