Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Digitální učební materiály

Vzhledem k tomu, že součástí digitálních učebních materiálů jsou kontrolní testy včetně jejich řešení, je tato sekce on-line dostupná pouze pro přihlášené pedagogy naší školy.  

Odborné veřejnosti budou tyto materiály poskytnuty na vyžádání.

Kontaktní e-mail: hruskova.renata@seznam.cz

Ing. Renata Hrušková, MBA

5. 2. 2016 9:58