Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Informace o projektu

Název projektu:                                  My to umíme

Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.1.00/54.0069

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:            7.1.1. – Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Projekt je realizovaný ve spolupráci se Speciální střední školou a základní školou Žamberk.

 

Alokace: 3.077.886,04 Kč

 

      Doba realizace: říjen 2014 - červenec 2015      

 

Anotace projektu:

Soukromá SOŠ a SOU, s.r.o. chce vytvořit pro žáky humanitního oboru veřejnosprávní činnost vlastní středisko praxe,ve kterém si tak vlastními silami zabezpečí kvalitně vykonávanou odbornou praxi, která dosud v mnoha případech byla firmami a insitucemi sice zajišťována, ale podceňována. Žáci v centru praxe budou vykonávat: a) pod dohledem lektorů a mentora řešení případových studií zadávaných pedagogy, b) pod dohledem lektorů a mentora konkrétní úkoly zadávané z řad nových spolupracujících institucí, c) pod dohledem lektorů poradenskou činnost pro žáky Speciální střední školy Žamberk za účelem vzniku a pomoci při vedení studentského minipodniku pro E obory školy v Žamberku.Výstupem projektu budou podpořené osoby (žáci oboru veřejnosprávní činnost) v rámci vlastního centra praxe, nově zřízený studenstký minipodnik v Žamberku a podpořené osoby (žáci Speciální střední školy v Žamberku) zapojené do chodu a činností svého studentského minipodniku.

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

1. 9. 2014 20:29

Zahájení projektu "My to umíme"

 
 
 
 

Ing. Renata Hrušková, MBA

20. 10. 2014 21:27