Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Informace o projektu

Název projektu:                                  Učíme digitálně

Registrační číslo projektu:                  CZ.1.07/1.3.00/51.0026

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:           1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení

 

Škola se projektu účastní jako partner s finančním příspěvkem společnosti Pontech s.r.o.

 

Alokace: 848.000 Kč

 

Doba realizace: říjen 2014 - červenec 2015

 

Anotace projektu:

Projekt je určen pro učitele a ředitele ZŠ a SŠ. Podpoří školy v zavádění nových moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu, a to s přihlédnutím na konkrétní obor a jeho metodicko-didaktickou stránku. Ředitelům škol pomůže nastartovat plánování rozvoje ICT. Zúčastní se seminářů, kterém jim přinesou potřebné odborné informace. Budou mít k dispozici konzultanta, který jim bude oporou přímo ve škole. Učitelům projekt umožní získat kvalitní mobilní zařízení. V rozsáhlém vzdělávání posunou své dovednosti s technologiemi, které už ve škole mají, ovládat nově získané zařízení a osvojit si didaktické postupy pro využití těchto zařízení se žáky ve výuce.

Na školách, kde o to bude zájem, bude zřízena role metodika ICT, který bude vzděláván tak, aby po ukončení projektu byl schopen působit jako poradce pro učitele ve školách v regionu.

 

Učitelé i ředitelé budou po dobu projektu využívat služeb mentorů, kteří pomohou v konkrétních situacích, dále pak online podporu a helpdesk.

Ing. Renata Hrušková, MBA

28. 9. 2014 12:26