Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Poučení

Případné spory mezi naší školou a jejími žáky (a/nebo ostatními klienty - spotřebiteli), který se nepodařilo urovnat přímým jednáním s naší školou, lze řešit rovněž mimosoudní cestou.

V takovém případě je možné kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Ing. Renata Hrušková

13. 10. 2017 11:45