Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM - zřizovatel, jednatel

 
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity Brno 
Rochester Institute of Technology (USA)
LIGS University (Česká republika)
Suffolk University (Velká Británie)
Profilace:
Zřizovatel a jednatel Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o.
Zřizovatel a jednatel autoškol a školících středisek Vostrý v České republice
Generální ředitel mezinárodní finanční skupiny BAWAG v České Republice
Generální ředitel mezinárodní finanční skupiny BAWAG ve Slovenské Republice
Motto:
Ubi voluntas, ibi via est“ (Kde je vůle, tam je i cesta)

Ing. Renata Hrušková

8. 9. 2019 20:43

Ing. Renata Hrušková - ředitelka školy

 
Vzdělání: 
absolventka současné Technické univerzity (VŠST) Liberec a pedagogického studia na téže škole a dále výchovného poradenství pro střední školy na Univerzitě Karlově Praha
Profilace: 
ředitelka školy, lektorka kurzů s akreditací MŠMT a MPSV
Vyučované předměty: 
matematika, psychologie, volnočasové aktivity
Motto: 
„Každý svého štěstí strůjcem, a já tedy strojím“ 
Kontakt: renata.hruskova@ssos-sou.cz, tel.: +420 777 732 772
Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí emailové nebo telefonické domluvě
 

Ing. Renata Hrušková

10. 9. 2019 20:31

Mgr. Zuzana Ležáková - zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost

 
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno – obor právo a právní věda, dále Harrow  College London – FCE, studium pedagogiky NIDV Jihlava, studium pro metodiky prevence VE Jihlava
Profilace:
vyučující odborných předmětů
Vyučované předměty:
právo, veřejná správa, občanská nauka
Motto:
"Neznalost práva neomlouvá"
Kontakt: zuzana.lezakova@ssos-sou.cz, tel.: +420 778 066 444
Konzultační hodiny: středa: 12:30-13:30 a 15:50-16:30 hodin
 
Kontakt: zuzana.lezakova@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková

22. 9. 2020 12:01

Mgr. Leszek Ciešlak - zástupce ředitelky pro provozní činnost

 
Vzdělání:
Filozofická fakulta univerzity Palackého v Olomouci a studium pedagogiky na Pedagogické fakultě tamtéž
Profilace:
zástupce ředitele, publikační činnost v oblasti regionálních dějin (monografie a odborné články)
Vyučované předměty:
dějepis, základy společenských věd
Motto:
„Moudřejší ustoupí, proto má hloupost tak velký prostor“ 
Kontakt: leszek.cieslak@ssos-sou.cz, tel.: +420 608 772 222
Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí emailové nebo telefonické domluvě

Ing. Renata Hrušková

8. 9. 2019 20:43

Jana Hortová - provozní pracovník

 
Vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem
Profilace:
Provozní, administrativní a nepostradatelný pracovník školy
Vyučované předměty:
neučí, neboť se stará o spokojenost a blaho všech studentů i vyučujících a rovněž o krásné a čisté prostředí naší školy 
Motto:
„Na mě se můžete spolehnout“.
Kontakt: jana.hortova@ssos-sou.cz 

Ing. Renata Hrušková

8. 9. 2019 20:44

Ing. Zdenka Fišerová - interní pedagog

 
Vzdělání:
Mendelova univerzita Brno (dříve MZLU), provozně ekonomická fakulta, studium pedagogiky - Univerzita Karlova Praha, pedagogická způsobilost - VŠE Praha
Profilace:
vyučující odborných vzdělávacích předmětů, publikační činnost
Vyučované předměty:
písemná a elektronická komunikace, ekonomika, technika administrativy, výpočetní technika
Motto:
„Dopis je vizitkou každého z nás", trpělivost a praxe ukáže výsledky.
Kontakt: zdenka.fiserova@ssos-sou.cz
Konzultační hodiny: středa 11:30 - 12:15 hodin 

Ing. Renata Hrušková

8. 9. 2020 16:36

Mgr. Lucie Havlíčková - interní pedagog

 

Vzdělání: 

Jihočeská univerzita České Budějovice obor: Anglický jazyk a český jazyk
Masarykova Univerzita Brno obor: Anglický jazyk
Profilace: 
učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty: 
anglický jazyk, odborná angličtina, jazykový seminář
Motto: 
„Všechno zlé je k něčemu dobré" 
Kontakt: lucie.havlickova@ssos-sou.cz
Konzultační hodiny: úterý 9:45 - 10:30 hodin

Ing. Renata Hrušková

14. 9. 2020 16:34

Ing. Irena Hejzlarová - externí pedagog

 
Vzdělání:  
Vysoká škola ekonomická Praha – obor Ekonomická statistika, studium pedagogiky NIDV Jihlava
Profilace:
bankovnictví, management, vyučující odborných předmětů, metodik prevence
Vyučované předměty:
ekonomika, management a marketing
Motto:
„Se mnou se nudit nebudete“.
Kontakt: irena.hejzlarova@ssos-sou.cz
Konzultační hodiny: středa 13:15 - 14:10 hodin 

Ing. Renata Hrušková

8. 9. 2019 20:45

Mgr. Vladimíra Kopáčková - interní pedagog

 
Vzdělání:
Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta
Profilace:
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty:
německý jazyk, společenská kultura, psychologie
Motto:
„Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá“.
Kontakt: vladka.kopackova@ssos-sou.cz
Konzultační hodiny: středa 11:35-12:20 hodin, pátek: 12:30-13:15 hodin

Ing. Renata Hrušková

11. 9. 2020 14:09

Mgr. Eva Kubišová - interní pedagog

 
Vzdělání:
Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta
Profilace:
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty:
český jazyk 
Motto: "Kde je vůle, tam je i cesta"
Konzultační hodiny: úterý 11:35 - 12:20 hodin
Kontakt: eva.kubisova@ssos-sou.cz

 

Ing. Renata Hrušková

14. 9. 2020 16:34

Mgr. Hana Kucharová - interní pedagog

 
Vzdělání: 
Masarykova univerzita Brno, pedagogická a filozofická fakulta, obor: český jazyk a dějepis
Profilace: 
učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty: 
český jazyk a literatura
Motto: 
„Nedovol, aby Tě strach z prohry, vyřadil ze hry.“ 
Kontakt: hana.kucharova@ssos-sou.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:15-14:00, pátek 7:45-8:30 hodin

 

Ing. Renata Hrušková

3. 9. 2020 14:12

Mgr. Radka Marečková

Vzdělání: 


Profilace: 
učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty: 
anglický jazyk, ruský jazyk, psychologie, sociální pedagogika
Motto: 

Kontakt: radka.mareckova@ssos-sou.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:15-14:00, pátek 7:45-8:30 hodin

Ing. Renata Hrušková

3. 9. 2020 14:14

Ing. Marcela Tichá - interní pedagog

Vzdělání:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, fakulta agronomická
Studium pedagogiky - Soukormá SOŠ a SOU s. r. o.
Profilace:
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty:
chemie, základy biologie a ekologie, zeměpis, společenská kultura 
Motto:
„Nikdy neříkej nikdy.“
Kontakt: marcela.ticha@ssos-sou.cz
Konzultační hodiny: středa 10:40 - 11:25 hodin

 

Ing. Renata Hrušková

18. 9. 2020 16:33

RNDr. Miloš Vokoun - interní pedagog

 

Vzdělání:

Univerzita J. E. Purkyně Brno – obor matematika-fyzika
Profilace:
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty:
matematika, fyzika, informační a komunikační technologie
Motto:
„Když nemůžeš, přidej.
Kontakt: milos.vokoun@ssos-sou.cz
Konzultační hodiny: pondělí od 13:25-14:10 hodin

Ing. Renata Hrušková

3. 9. 2020 14:10

JUDr. Božena Dolejská - externí pedagog

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Brno, obor právo
Profilace:
vyučující odborných předmětů, lektorka, publikační činnost v oblasti sociální práce, manažerka projektů ESF, inspektorka kvality sociálních služeb, konzultantka projektu OP LLZ, stáže v Německu, Rakousku, Polsku a Dánsku
Vyučované předměty:
veřejná správa, právo
Motto:
„Carpe diem“. 
Kontakt: bozena.dolejska@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková

2. 9. 2018 22:14

Ing. Ondřej Hedbávný - externí pedagog

Vzdělání: 

Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
obor: Řízení rizik ve firmách a institucích
Profilace: 
učitel odborných ekonomických předmětů
Vyučované předměty: 
ekonomika, marketing a management
Motto: 
„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím" 
Kontakt: ondrej.hedbavny@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková

2. 9. 2018 22:15

MgA. Jana Jedličková - externí pedagog

Vzdělání:
Akademie múzických umění v Praze - Hudební fakulta: zpěv
Masarykova univerzita Brno - Pedagogická fakulta - Arteterapie
Muzikoterapeutická asociace České republiky - Muzikoterapie
Profilace:
učitelka odborných předmětů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a Podnikání se zaměřením na design interiérů
Vyučované předměty:
hudební umění, výtvarná tvorba, didaktika praktických činností, základy techniky tvorby
Motto: ,,De torrente in via bibet; propterea exaltabit caput.(Psalm110)
Na své cestě se skloní, aby se napil, proto pozvedne hlavu.."
Kontakt: jana.jedlickova@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková

2. 9. 2018 22:15

Jiří Kopeček - mistr OV

 
Vzdělání:
SOŠ a SOU Znojmo a studium pedagogiky NIDV Jihlava
Profilace:
instruktor odborného výcviku oboru truhlář - pracoviště: dílny ODV, Fibichova 985, Třebíč-Borovina
Vyučované předměty:
odborný výcvik
Motto:
„Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš“.
Kontakt: jiri.kopecek@ssos-sou.cz, tel: +420 773 029 014

Ing. Renata Hrušková

8. 9. 2019 20:47

Ing. Renata Mládková - externí pedagog

Vzdělání:
SVŠE Znojmo a studium pedagogiky na NIDV Jihlava
Profilace:
účetnictví – v tomto oboru působí již 25 let
Vyučované předměty:
účetnictví, veřejné finance, ekonomika, základy společenských věd
Motto:
„Co mě nezabije, to mě posílí“ a z toho vyplývající „Vše je řešitelné“ (pokud to člověka neusmrtí) J.
Kontakt: renata.mladkova@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková

2. 9. 2018 22:17

Mgr. Pavla Nečasová - externí pedagog

 
Vzdělání:
Pedagogická fakulta UJEP Brno pro I. stupeň, absolventka školení „Lektor andragogiky“ v r. 2006 v Jihlavě
Profilace:
dlouholetá praxe na základní škole, z toho 8 let ve funkci zástupce ředitele, lektorka odborných a rekvalifikačních kurzů po celé Moravě, lektorka psychosociálních a komunikačních dovedností
Vyučované předměty:
psychologie, pedagogika a didaktika, pedagogika volného času, péče o zdraví
Motto:
„Kdo chce zapálit, musí hořet … ale nesmí vyhořet“.
Kontakt: pavla.necasova@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková

26. 9. 2019 20:30

PhDr. et Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková - externí pedagog

Vzdělání:
Univerzita J. E. Purkyně - pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně - filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno - právnická fakulta, Univerzita T. Bati Zlín - sociální pedagogika
Profilace:
učitelka odborných předmětů, lektorka akreditovaných kurzů, lektorka NIDV
Vyučované předměty:
právo, obecná pedagogika, sociální pedagogika
Motto:
„Život je jen náhoda“ 
Kontakt: zdenka.vankova@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková

2. 9. 2018 22:18

Ing. Josef Vostal - externí pedagog

Vzdělání:
Vysoké učení technické Brno – ekonomika a řízení
Profilace:
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty:
výpočetní technika, informační a komunikační technologie
Motto:
"Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme". 
Kontakt: josef.vostal@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková

2. 9. 2018 22:18

Ostatní externí vyučující

Mgr. FIŠEROVÁ IRENA
Vyučované předměty: ruský jazyk, doučování z klavíru 
Kontakt: irena.fiserova@ssos-sou.cz
 
Mgr. HOŠKOVÁ Tereza
Vyučované předměty: anglický jazyk - dálkové studium
Kontakt: tereza.hoskova@ssos-sou.cz
 
Mgr. INDROVÁ MARIKA
Vyučované předměty: tvořivá dramatika
Kontakt: marika.indrova@ssos-sou.cz
 
Mgr. JOUROVÁ ANNA
Vyučované předměty: předškolní pedagogika 
Kontakt: anna.jourova@ssos-sou.cz
 
Mgr. KREJČÍ Lucie
Vyučované předměty: právo, veřejná správa
Kontakt: lucie.krejci@ssos-sou.cz
 
Mgr. NĚMCOVÁ RENATA
Vyučované předměty: speciální a sociální pedagogika oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 
Kontakt: renata.nemcova@ssos-sou.cz
 
BcA. NOHA Jakub
Vyučované předměty: typologie bydlení a interiér, základy techniky tvorby
Kontakt: jakub.noha@ssos-sou.cz
 
Bc. PACALOVÁ DAGMAR
Vyučované předměty: pedagogické projektování
Kontakt: dagmar.pacalova@ssos-sou.cz
 
Mgr. PAVLÍČKOVÁ JARMILA
Vyučované předměty: pedagogika volného času
Kontakt: jarmila.pavlickova@ssos-sou.cz
 
Mgr. SVOBODA KAMIL
Vyučované předměty: pedagogika volného času oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 
Kontakt: kamil.svoboda@ssos-sou.cz
 
Bc. SVOBODOVÁ  PETRA
Vyučované předměty: speciální pedagogika, psychologie v pedagogických činnostech
Kontakt: petra.svobodova@ssos-sou.cz
 
Mgr. VÁLEK TOMÁŠ
Vyučované předměty: tělesná výchova
Kontakt: tomas.valek@ssos-sou.cz
 
Bc. VINOPALOVÁ DAGMAR
Vyučované předměty: učební praxe
Kontakt: dagmar.vinopalova@ssos-sou.cz
 
Mgr. ZVĚŘINOVÁ MIROSLAVA
Vyučované předměty: speciální a sociální pedagogika oboru Pedagogika pro asistenty ve školství
Kontakt: zvermi@zsps.cz
 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Hana Kucharová  

Kontakt: ucetni@ssos-sou.cz, tel.: +420 773 547 722

 

 

Ing. Renata Hrušková

3. 9. 2020 14:09

Konzultační hodiny 2019/2020

Konzultační hodiny s pedagogy, u kterých není uvedený přesný čas, si lze sjednat schůzku vždy individuálně na základě předchozí domluvy např. přes e-mail - viz "Náš tým".

Všechny konzultační hodiny jsou zdarma.

Ing. Renata Hrušková

7. 9. 2019 16:44