Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM - zřizovatel, jednatel

 
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity Brno 
Rochester Institute of Technology (USA)
LIGS University (Česká republika)
Suffolk University (Velká Británie)
Profilace:
Zřizovatel a jednatel Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední školy Třebíč
Zřizovatel a jednatel autoškol a školících středisek Vostrý v České republice
Generální ředitel mezinárodní finanční skupiny BAWAG v České Republice
Generální ředitel mezinárodní finanční skupiny BAWAG ve Slovenské Republice
Motto:
Ubi voluntas, ibi via est“ (Kde je vůle, tam je i cesta)

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 9. 2022 15:01

Ing. Renata Hrušková, MBA - ředitelka školy

 
Vzdělání: 
absolventka současné Technické univerzity (VŠST) Liberec a pedagogického studia na téže škole a dále výchovného poradenství pro střední školy na Univerzitě Karlově Praha
Profilace: 
ředitelka školy, lektorka kurzů s akreditací MŠMT a MPSV
Vyučované předměty: 
matematika, psychologie, volnočasové aktivity
Motto: 
„Každý svého štěstí strůjcem, a já tedy strojím“ 
Kontakt: renata.hruskova@appptrebic.cz, tel.: +420 777 732 772
Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí emailové nebo telefonické domluvě
 

Ing. Renata Hrušková, MBA

6. 9. 2022 19:44

Mgr. Zuzana Ležáková - zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost

 
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno – obor právo a právní věda, dále Harrow  College London – FCE, studium pedagogiky NIDV Jihlava, studium pro metodiky prevence VE Jihlava
Profilace:
vyučující odborných předmětů
Vyučované předměty:
právo, veřejná správa, občanská nauka
Motto:
"Neznalost práva neomlouvá"
Kontakt: zuzana.lezakova@appptrebic.cz, tel.: +420 778 066 444
Konzultační hodiny: kdykoli po emaiklové nebo telefonické domluvě
 
Kontakt: zuzana.lezakova@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 9. 2022 15:02

Mgr. Leszek Ciešlak - zástupce ředitelky pro provozní činnost

 
Vzdělání:
Filozofická fakulta univerzity Palackého v Olomouci a studium pedagogiky na Pedagogické fakultě tamtéž
Profilace:
zástupce ředitele, publikační činnost v oblasti regionálních dějin (monografie a odborné články)
Vyučované předměty:
dějepis, základy společenských věd
Motto:
„Moudřejší ustoupí, proto má hloupost tak velký prostor“ 
Kontakt: leszek.cieslak@appptrebic.cz, tel.: +420 608 772 222
Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí emailové nebo telefonické domluvě

Ing. Renata Hrušková, MBA

8. 9. 2021 11:04

Jana Hortová - provozní pracovník

 
Vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem
Profilace:
Provozní, administrativní a nepostradatelný pracovník školy
Vyučované předměty:
neučí, neboť se stará o spokojenost a blaho všech studentů i vyučujících a rovněž o krásné a čisté prostředí naší školy 
Motto:
„Na mě se můžete spolehnout“.
Kontakt: jana.hortova@appptrebic.cz 

Ing. Renata Hrušková, MBA

8. 9. 2021 11:05

Mgr. Sylva Čermáková

 
Vzdělání: 
Masarykova univerzita - Filosofická a pedagogická fakulta
Profilace: 
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty: 
český jazyk, německý jazyk
Motto: 
„NIkdy není pozdě“ 
Kontakt: sylva.cermakova@appptrebic.cz

Konzultační hodiny: sudé pondělí: 11:35-12:20 hodin; lichý pátek: 9:45-10:30 hodin

Ing. Renata Hrušková, MBA

16. 9. 2022 12:35

Ing. Zdenka Fišerová - interní pedagog

 
Vzdělání:
Mendelova univerzita Brno (dříve MZLU), provozně ekonomická fakulta, studium pedagogiky - Univerzita Karlova Praha, pedagogická způsobilost - VŠE Praha
Profilace:
vyučující odborných vzdělávacích předmětů, publikační činnost
Vyučované předměty:
písemná a elektronická komunikace, ekonomika, technika administrativy, výpočetní technika
Motto:
„Dopis je vizitkou každého z nás", trpělivost a praxe ukáže výsledky.
Kontakt: zdenka.fiserova@appptrebic.cz
Konzultační hodiny: sudá středa: 10:40-11:25 hodin; lichá středa: 11:35-12:30 hodin

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 9. 2022 14:04

Ing. Irena Hejzlarová - externí pedagog

 
Vzdělání:  
Vysoká škola ekonomická Praha – obor Ekonomická statistika, studium pedagogiky NIDV Jihlava
Profilace:
bankovnictví, management, vyučující odborných předmětů, metodik prevence
Vyučované předměty:
ekonomika, management a marketing
Motto:
„Se mnou se nudit nebudete“.
Kontakt: irena.hejzlarova@appptrebic.cz
Konzultační hodiny: středa:12:30-13:15 hodin 

Ing. Renata Hrušková, MBA

9. 9. 2021 8:16

Mgr. Vladimíra Kopáčková - interní pedagog

 
Vzdělání:
Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta
Profilace:
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty:
německý jazyk, společenská kultura, psychologie
Motto:
„Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá“.
Kontakt: vladka.kopackova@appptrebic.cz
Konzultační hodiny: sudé úterý: 10:40-11:25 hodin, lichý pátek: 12:30-13:15 hodin

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 9. 2022 14:05

Mgr. Eva Kubišová - interní pedagog

 
Vzdělání:
Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta
Profilace:
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty:
český jazyk 
Motto: "Kde je vůle, tam je i cesta"
Konzultační hodiny: lichá středa: 9:45-10:30 hodin; sudé úterý: 9:45-10:30 hodin
Kontakt: eva.kubisova@appptrebic.cz

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 9. 2022 14:07

Mgr. Lucie Pavlíková - interní pedagog

 

Vzdělání: 

Jihočeská univerzita České Budějovice obor: Anglický jazyk a český jazyk
Masarykova Univerzita Brno obor: Anglický jazyk
Profilace: 
učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty: 
anglický jazyk, odborná angličtina, jazykový seminář
Motto: 
„Všechno zlé je k něčemu dobré" 
Kontakt: lucie.pavlikova@appptrebic.cz
Konzultační hodiny: pondělí: 8:45-9:30 hodin

Ing. Renata Hrušková, MBA

16. 9. 2022 12:43

Ing. Alice Švejcarová

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 9. 2022 15:19

Ing. Marcela Tichá - interní pedagog

 
Vzdělání:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, fakulta agronomická
Studium pedagogiky - Soukormá SOŠ a SOU s. r. o.
Profilace:
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty:
chemie, základy biologie a ekologie, zeměpis, společenská kultura 
Motto:
„Nikdy neříkej nikdy.“
Kontakt: marcela.ticha@appptrebic.cz
Konzultační hodiny: úterý 10:40-11:25 hodin

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 9. 2022 15:17

RNDr. Miloš Vokoun - interní pedagog

 

Vzdělání:

Univerzita J. E. Purkyně Brno – obor matematika-fyzika
Profilace:
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Vyučované předměty:
matematika, fyzika, informační a komunikační technologie
Motto:
„Když nemůžeš, přidej.
Kontakt: milos.vokoun@appptrebic.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek:14:15-15:00 hodin

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 9. 2022 14:11

MgA. Jana Jedličková - externí pedagog

Vzdělání:
Akademie múzických umění v Praze - Hudební fakulta: zpěv
Masarykova univerzita Brno - Pedagogická fakulta - Arteterapie
Muzikoterapeutická asociace České republiky - Muzikoterapie
Profilace:
učitelka odborných předmětů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a Podnikání se zaměřením na design interiérů
Vyučované předměty:
hudební umění, výtvarná tvorba, didaktika praktických činností, základy techniky tvorby
Motto: ,,De torrente in via bibet; propterea exaltabit caput.(Psalm110)
Na své cestě se skloní, aby se napil, proto pozvedne hlavu.."
Kontakt: jana.jedlickova@appptrebic.cz

Ing. Renata Hrušková, MBA

9. 9. 2021 11:59

Jiří Kopeček - externí pedagog

 
Vzdělání:
SOŠ a SOU Znojmo a studium pedagogiky NIDV Jihlava
Profilace:
odborné předměty
Vyučované předměty:

technologie a materiály, projektová příprava

Motto:
„Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš“.
Kontakt: jiri.kopecek@appptrebic.cz

Ing. Renata Hrušková, MBA

9. 9. 2021 12:03

Ing. Mgr. Renata Mládková - externí pedagog

Vzdělání:
SVŠE Znojmo a studium pedagogiky na NIDV Jihlava, UJAK Praha
Profilace:
účetnictví – v tomto oboru působí již 25 let
Vyučované předměty:
účetnictví, praktická cvičení z účetnictví
Motto:
„Co mě nezabije, to mě posílí“ a z toho vyplývající „Vše je řešitelné“ (pokud to člověka neusmrtí) J.
Kontakt: renata.mladkova@appptrebic.cz

Ing. Renata Hrušková, MBA

9. 9. 2021 12:01

Mgr. Pavla Nečasová - externí pedagog

 
Vzdělání:
Pedagogická fakulta UJEP Brno pro I. stupeň, absolventka školení „Lektor andragogiky“ v r. 2006 v Jihlavě
Profilace:
dlouholetá praxe na základní škole, z toho 8 let ve funkci zástupce ředitele, lektorka odborných a rekvalifikačních kurzů po celé Moravě, lektorka psychosociálních a komunikačních dovedností
Vyučované předměty:
tvořivá dramatika, pohybové dovednosti, psychologie
Motto:
„Kdo chce zapálit, musí hořet … ale nesmí vyhořet“.
Kontakt: pavla.necasova@appptrebic.cz

Ing. Renata Hrušková, MBA

9. 9. 2021 12:02

PhDr. et Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková - externí pedagog

Vzdělání:
Univerzita J. E. Purkyně - pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně - filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno - právnická fakulta, Univerzita T. Bati Zlín - sociální pedagogika
Profilace:
učitelka odborných předmětů, lektorka akreditovaných kurzů, lektorka NIDV
Vyučované předměty:
právo, obecná pedagogika, sociální pedagogika
Motto:
„Život je jen náhoda“ 
Kontakt: zdenka.vankova@appptrebic.cz

Ing. Renata Hrušková, MBA

9. 9. 2021 12:03

Ostatní externí vyučující

Ing. ČERNÍKOVÁ MONIKA
Vyučované předměty: právo, veřejná správa
Kontakt: monika.cernikova@appptrebic.cz
 
Mgr. FIŠEROVÁ IRENA
Vyučované předměty: ruský jazyk, doučování z klavíru 
Kontakt: irena.fiserova@appptrebic.cz
 
Bc. HRUŠKA JAKUB
Vyučované předměty: informační a komunikační technologie, matematika, fyzika
Kontakt: jakub.hruska@appptrebic.cz
 
Mgr. INDROVÁ MARIKA
Vyučované předměty: tvořivá dramatika
Kontakt: marika.indrova@appptrebic.cz
 
Mgr. Mgr. JAŠKOVÁ VENDULA, Ph.D.
Vyučované předměty: psychologie
Kontakt: vendula.jaskova@appptrebic.cz
 
Mgr. Bc. MAGO MIROSLAVA
Vyučované předměty: ruský jazyk
Kontakt: miroslava.mago@appptrebic.cz
 
Ing. MUSILOVÁ SABINA
Vyučované předměty: anglický jazyk, bezpečnostní správa
Kontakt: sabina.musilova@appptrebic.cz
  
NAVRÁTILOVÁ VĚRA
Vyučované předměty: učební praxe oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
Kontakt: vera.navratilova@appptrebic.cz
 
BcA. NOHA Jakub
Vyučované předměty: typologie bydlení a interiér, základy techniky tvorby
Kontakt: jakub.noha@appptrebic.cz
 
Mgr. PAVLÍČKOVÁ JARMILA
Vyučované předměty: pedagogika volného času
Kontakt: jarmila.pavlickova@appptrebic.cz
 
Mgr. POLEHLOVÁ JOUROVÁ ANNA
Vyučované předměty: předškolní pedagogika, učební praxe
Kontakt: anna.jourova@appptrebic.cz
 
Bc. PYROCHTOVÁ MICHAELA
Vyučované předměty: pedagogické projektování
Kontakt: michaela.pyrochtova@appptrebic.cz
 
Mgr. SPENCER STANISLAVA
Vyučované předměty: anglický jazyk
Kontakt: stanislava.spencer@appptrebic.cz
 
Mgr. SVOBODA KAMIL
Vyučované předměty: pedagogika volného času  
Kontakt: kamil.svoboda@ssos-sou.cz
 
 
Mgr. VÁLEK TOMÁŠ
Vyučované předměty: tělesná výchova
Kontakt: tomas.valek@ssos-sou.cz
 
Mgr. ZVĚŘINOVÁ MIROSLAVA
Vyučované předměty: speciální a sociální pedagogika, činnost asistenta 
Kontakt: zvermi@zsps.cz
 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Hana Kucharová  

Kontakt: ucetni@appptrebic.cz, tel.: +420 773 547 722

 

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

6. 9. 2022 19:50

Konzultační hodiny 2021/2022

Konzultační hodiny s pedagogy, u kterých není uvedený přesný čas, si lze sjednat schůzku vždy individuálně na základě předchozí domluvy např. přes e-mail - viz "Náš tým".

Všechny konzultační hodiny jsou zdarma.

Ing. Renata Hrušková, MBA

9. 9. 2021 13:01