Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Fotografie z akcí školy

Spoustu fotografií z aktivit školy najdete na našich facebookových stránkách:

www.facebook.com/Soukrom%C3%A1-st%C5%99edn%C3%AD-odborn%C3%A1-%C5%A1kola-a-St%C5%99edn%C3%AD-odborn%C3%A9-u%C4%8Dili%C5%A1t%C4%9B-sro-111461425585439/

Ing. Renata Hrušková, MBA

25. 11. 2017 19:37