Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Složení Školské rady

Na základě nových voleb pracuje školská rada od 31. 8. 2018 v tomto složení:

 Zástupci školy:
 • Mgr. Vladimíra Kopáčková
 • Mgr. Hana Kucharová
Zástupci zřizovatele:
 • Mgr. Zuzana Ležáková
 • Mgr. Leszek Ciešlak
Zástupci rodičů a zletilých studentů:
 • Michal Hruška
 • Jana Hortová

Ing. Renata Hrušková, MBA

16. 9. 2018 20:20

Školská rada

Školská rada byla ustanovena 23. prosince 2005. Schází se 1x za pololetí nebo dle potřeb školy.
 
Složení školské rady platné k 1. září 2014
 
Zástupci školy:
 • Mgr. Vladimíra Kopáčková
 • Mgr. Pravoslava Fialková
Zástupci zřizovatele:
 • Mgr. Zuzana Ležáková
 • Mgr. Leszek Ciešlak
Zástupci rodičů a zletilých studentů:
 • Jana Chlupáčková
 • Jana Hortová

Admin

29. 8. 2015 23:38