Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Inovace ve výuce a praxi

Název programu:                              Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy:                                       02_22_003

Název výzvy:                                     Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu CZ:                           Inovace ve výuce i praxi

Registrační číslo projektu:                    CZ.02.02.XX/00/22_003/0001805

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči a veřejností.

 

     

Ing. Renata Hrušková, MBA

11. 1. 2023 15:59

IKAP II- Učíme se ze života pro život 2

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656                                                    

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021–30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výukya rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

                

Ing. Renata Hrušková, MBA

28. 11. 2021 13:27

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - APIV B

Ikona Spolupráce na projektu v rámci APIV B

Ing. Renata Hrušková, MBA

4. 10. 2021 11:02

Projekty školy 2019-2022

Od 1. října 2019 realizujeme projekt v rámci Šablon pro SŠ 2:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013588 
Prakticky a do života
 
Projekt je spolufinancován Evropskoou unií a je zaměřen na kombinaci následujících témat:
 • personální podpora
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání žáků
 • podporu extrakurikulárních aktivit
 • podporu aktivit zaměřených na ICT

  

Ing. Renata Hrušková, MBA

4. 10. 2021 10:58

Využívání transferových nástrojů v rámci projektu Učíme se ze života pro život

IKAP-T-446-ČG-1.VS-KVS-Kp-30.11.2018

IKAP-T-446-ČG-1.VS-KVS-Kp-30.11.2018

IKAP-T-75-ČG-4VS-ZSV-Ci-18.1.2019

IKAP-T-75-ČG-4VS-ZSV-Ci-18.1.2019

IKAP-T-388-CG-2.VS-EKN-He-21.01.2019

IKAP-T-388-CG-2.VS-EKN-He-21.01.2019

 
IKAP-T-172-CG-1.PD-EKP-He-23.01.2019

IKAP-T-172-CG-1.PD-EKP-He-23.01.2019

IKAP-T-98-ICT-2.PD-AJ-Ha-22.01.2019

IKAP-T-98-ICT-2.PD-AJ-Ha-22.01.2019

IKAP-T-111-ICT-4.VS-AJ-Ha-24.01.2019

IKAP-T-111-ICT-4.VS-AJ-Ha-24.01.2019

 
IKAP-T-425-ČG-3-VS-KVS-Kp-25.1.2019

IKAP-T-425-ČG-3-VS-KVS-Kp-25.1.2019

IKAP-T-553-ICT-2.VS-ČJL-Ku-25.01.2019

IKAP-T-553-ICT-2.VS-ČJL-Ku-25.01.2019

IKAP-T-600-ICT-1.VSa1.MD-ČJL-Ku-25.01.2019

IKAP-T-600-ICT-1.VSa1.MD-ČJL-Ku-25.01.2019

 
IKAP-T-77-ČG-4VS-ZSV-Ci-28.1.2019

IKAP-T-77-ČG-4VS-ZSV-Ci-28.1.2019

IKAP-T-614-ČG-2.VS-PEK-Fš-30.01.2019

IKAP-T-614-ČG-2.VS-PEK-Fš-30.01.2019

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

30. 1. 2019 18:20

Využívání aktivizačních nástrojů v rámci projektu Učíme se ze života pro život

IKAP-A-034-KP-2.VS-PEK-Fš-30.11.2018

IKAP-A-034-KP-2.VS-PEK-Fš-30.11.2018

IKAP-A-435-KP-2.PD-EKP-He-21.01.2019

IKAP-A-435-KP-2.PD-EKP-He-21.01.2019

IKAP-A-587-KP-2.VS-ČJL-Ku-16.01.2019

IKAP-A-587-KP-2.VS-ČJL-Ku-16.01.2019

 
IKAP-A-58-KKP-3.TR-PJP-Me-18.01.2019[1]

IKAP-A-58-KKP-3.TR-PJP-Me-18.01.2019[1]

IKAP-A-57-KKP-3.TR-PJP-ME-18.01.2019[1]

IKAP-A-57-KKP-3.TR-PJP-ME-18.01.2019[1]

IKAP-A-437-KP-2.PD-EKP-He-23.01.2019

IKAP-A-437-KP-2.PD-EKP-He-23.01.2019

 
IKAP-A-2-2.VS-KVS-Kp-3.4.2019

IKAP-A-2-2.VS-KVS-Kp-3.4.2019

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

30. 1. 2019 18:20

Učíme se ze života pro život

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. 

AKTIVITY PROJEKTU

KA 1 – Řízení projektu

KA 2 – Budování kapacit

KA 3 – Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny

KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky

KA 5 – Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství v Kraji Vysočina

KA 6 – Tvorba a monitoring Školské inkluzivní koncepce Kraje Vysočina

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

5. 12. 2018 10:21

Společné vzdělávání

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

8. 2. 2018 9:53

Projekty školy 2017-2019

Od školního roku 2017/2018 realizujeme projekt:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005791 
PRAXE JE NEJLEPŠÍ UČITELKA
 
Projekt je spolufinancován Evropskoou unií a je zaměřen na kombinaci následujících témat:
 • personální podpora
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání žáků
 • podporu extrakurikulárních aktivit
 • podporu aktivit zaměřených na ICT

Ing. Renata Hrušková, MBA

7. 9. 2019 16:47

Projekty školy 2015/2016

V letošním roce realizujeme tyto projekty:

1. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Na jazyky různě

2. V rámci Grantového systému města Třebíče

 • Studentský parlament Města Třebíče v programu "Volnočasové aktivity"
 • Kdo je připraven, není překvapen 2 v programu "Prevence kriminality a drogové problematiky

Ing. Renata Hrušková, MBA

7. 2. 2016 17:38

Projekty školy 2014/2015

V letošním roce realizujeme tyto projekty:

1. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Frajeřinky pro mateřinky
 • My to umíme
 • Učíme digitálně

2. V rámci Grantového systému města Třebíče

 • Studentský parlament Města Třebíče v programu "Volnočasové aktivity"
 • Kdo je připraven, není překvapen v programu "Prevence kriminality a drogové problematiky"
 • Les známý, neznámý v programu "Ekologie"

Ing. Renata Hrušková, MBA

25. 1. 2019 15:08