renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Historie školy
Kam dále?

V Třebíči již více jak 30 let....

Soukromé střední odborné učiliště bylo zřízeno panem Miloslavem Vostrým a poprvé zařazeno do sítě škol dne 28. srpna 1991 a nově dne 18. června 1996. O čtyři roky později byla do existence uvedena Soukromá střední odborná škola, obor veřejnosprávní činnost, která byla zřízena tímtéž subjektem a  do sítě škol zařazena ke dni 1. září 1996. Na základě novely živnostenského zákona č. 286/1995 Sb., došlo k transformaci obou škol na Soukromou střední odbornou školu a Střední odborné učiliště s. r. o. Třebíč, Znojemská 1027.
Od 13. srpna 2020 nese škola nový název a to:
Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč.

V současné době jsou na škole nabízeny tyto obory:
veřejnosprávní činnost (denní a dálkové studium)
podnikání (nástavbové studium denní i dálkové)
pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)
předškolní a mimoškolní pedagogika (denní a dálkové zkrácené studium)

"Centrum celoživotního vzdělávání - škola třetího tisíciletí"
(motto Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště  s. r. o.)
Tato idea, kterou jsme si vytýčili v souvislosti s nutností reagovat na stále zvyšující se poptávku ze strany veřejnosti po celoživotním vzdělávání, mimoškolních aktivitách a kurzech, je stále vizí školy. Snad i proto dbáme na základní ideu a vizi naší školy – udržovat vzdělávací instituci, která má za úkol vytvořit základy pro celoživotní vzdělávání, vychovávat učícího se jedince a podněcovat jeho snahu využít každé příležitosti ke vzdělávání.

Naše škola, stejně jako téměř všechny soukromé instituce, stále hledá různé možnosti existence v konkurenčním prostředí. Možnost srovnávat obsah výuky, její kvalitu, ale i vybavenost s podobnými partnerskými školami, v rámci projektů Evropské unie v tuzemsku i v zahraničí, se stává neoddělitelnou skutečností denního života školy.
Důkazem je stále bohatá grantová činnost, která se již po předchozích zkušenostech z oblasti ESF stále snaží získávat možnosti podporovat své projekty ze strany místních i mezinárodních fondů.
Hrušková Renata / 01.09.2023 20:53
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou také sloužit ke zpracování některých osobních údajů. Tyto údaje jsou anonymizovány a pomáhají nám provozovat a zlepšovat naše služby na těchto webových stránkách. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odmítnout či přijmout na této stránce (vyvolejte znovu tuto webovou stránku a nastavte své preference).
Technické cookies Vždy aktivní
Analytické cookies
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.
Přijmout vše
Nastavení