renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Kurzy
Kam dále?

Akreditované kurzy a semináře

Přihlášeno 18 z 30
Primární logopedická prevence
č. akreditace: MSMT-6347/2022-1-198
Výuka: 27. ledna 2024; 10. února 2024; 24. února 2024 a 2. března 2024
Pedagogická praxe: 20 hodin praxe
Lektoři:
Mgr. Křivková Martina
Termín: 27. ledna 2024 od 8:00-16:00 hodin - 6. dubna 2024
Cena: 5.100 Kč
Studium v rozsahu 60 hodin je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky mateřské školy, přípravné třídy základní školy a 1. stupně základních škol.

Vzdělávací moduly:
1. Systém logopedické péče
2. Ontogenetický vývoj řeč
3. Fyziologický a narušený vývoj řeči
4. Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
5. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 1 z 25
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
č. akreditace: MSMT-6347/2022-1-198
Výuka: 100 hodin
Pedagogická praxe: 18 hodin
Lektoři:
Ing. Černíková Monika
Ing. Hrušková Renata
PhDr. et Mgr. et Mgr. Vaňková Zdeňka
Termín: říjen 2023 - červen 2024
Cena: 7.300 Kč
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení či jiných vedoucích pracovníků.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Obsah kurzu:
1. modul: Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
2. modul: Pracovní právo
3. modul: Financování školy
4. modul. Organizace školy a pedagogického procesu
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 17 z 35
Právní minimum pro pedagogy
č. akreditace: MSMT-6347/2022-5-198
Výuka: 8 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
PhDr. et Mgr. et Mgr. Vaňková Zdeňka
Termín: 9. března 2024 od 8:00-15:00 hodin
Cena: 800 Kč
Absolventi kurzu se v 8 vyučovacích hodinách seznámí a osvojí si základní právní terminologii, s kterou se setkávají ve školském prostředí, dále získají informace o základních právních předpisech: Listině základních práv a svobod, Úmluvě o právech dítěte, Občanském zákoníku, školském zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zák. č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Účastníci budou seznámení se základní interpretací těchto norem v platném znění a získají také adekvátní interpretační kompetence.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 7 z 10
Mozaika v obraze
č. akreditace: ---
Výuka: 8 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
MgA. Maloušková Drahomíra
Termín: 13. dubna 2024 od 8:00-15:00 hodin
Cena: 1.200 Kč
Ano, mozaika je skutečně malířskou technikou se zajímavou historii v oblasti umění, ale i v řemesle, kde dokonale vyniká její dekorativní charakter. Na semináři se s touto technikou seznámíte teoreticky i prakticky. Spojení umělecké a rukodělné práce s doslova stavebními materiály v této technice přispívá nejen k tomu, že se naučíte něco nového a rozvinete opět svoji tvořivou a kreativní součást, ale samotný zážitek pro Vás může být dost ojedinělí a zábavný.
A spolu s tímto zážitkem si domu odnesete i vlastní mozaiku v podobě dekorativního talíře/podnosu.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 14 z 20
Foamiran - květy jako živé
č. akreditace: MSMT-6347/2022-5-198
Výuka: 5 hodin
Pedagogická praxe: ---
Lektoři:
Bartoňová Martina
Termín: 4. května 2024 od 8:00-13:00 hodin
Cena: 950 Kč
V rámci kurzu získají účastníci dovednosti při práci s jemným pěnovým materiálem, stříhají malé i větší plochy květů. Používají různé olejové pastely, akvarelové pastelky a inkousty. Tvarují malé listy květin. Kompletují barevné variace do jednoho celku. Pracují s žilkovači a  tavnou pistolí při dodržování zásad bezpečnosti při tvoření.
Harmonogram:
Seznámení se s materiálem, způsobem zpracování foamiranu, pomůcky k barvení a způsoby barvení, důležité teploty při zpracování – 1 hod.
Základní tvary – vystřihování, způsoby tvarování listů a okvětních lístků, zpracování pestíků a vytvoření jednoduché květiny – 1 hod.
Vystřihování složitějších tvarů, barvení, tvarování na molitanu, tvarování okrajů listů, práce se žilkovači –1 hod.
Složitější tvary, připojení stonků, způsoby aplikace na sponku, špendlík a plochu papíru – 1 hod.
Kompletace složitějších květů na podklad, na papír, na ozdobný věneček. Výroba módních doplňků (náušnice, čelenky, náramky, prstýnky apod.) - 1 hod
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášeno 20 z 23
Studium pedagogiky pro učitele - září 2024
č. akreditace: MSMT-6347/2022-1-198
Výuka: 120 hodin
Pedagogická praxe: 6 hodin
Lektoři:
Mgr. Mgr. Jašková Vendula
PhDr. et Mgr. et Mgr. Vaňková Zdeňka
Termín: září 2024 - květen 2025
Cena: 11.300 Kč
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů dle zákona č. 563/2004 Sb., § 22 odst. 1 písm. a) a vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 3 odst. 2 písm. a) v rozsahu 126 hodin – jedná se
o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle  § 3 odst. 2) písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Vstupní kvalifikační předpoklady uchazeče:
- ukončené vysokoškolské vzdělání nepedagogického směru
- ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výuční list v oboru

Cílem programu je získání odborné kvalifikace pro:
- učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy
- učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři
- učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou nezbytnou součástí jeho odborné kvalifikace. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.
Registrovat
Zobrazit popis
Přihlášení na seminář
Odesílám přihlášku...
Holek Admin / 19.07.2023 10:31
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou také sloužit ke zpracování některých osobních údajů. Tyto údaje jsou anonymizovány a pomáhají nám provozovat a zlepšovat naše služby na těchto webových stránkách. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odmítnout či přijmout na této stránce (vyvolejte znovu tuto webovou stránku a nastavte své preference).
Technické cookies Vždy aktivní
Analytické cookies
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.
Přijmout vše
Nastavení