Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Studium pedagogiky pro učitele

Anotace - č. akreditace: MSMT-6347/2022-1-198

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů dle zákona č. 563/2004 Sb., § 22 odst. 1 písm. a) a vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 3 odst. 2 písm. a) v rozsahu 126 hodin – jedná se
o
studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle  § 3 odst. 2) písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Vstupní kvalifikační předpoklady uchazeče:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání nepedagogického směru
  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výuční list v oboru

 Cílem programu je získání odborné kvalifikace pro:

  • učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy
  • učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři
  • učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou nezbytnou součástí jeho odborné kvalifikace. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Lektoři: PhDr. Mgr. Mgr. Zdeňka Vaňková a Mgr. Mgr. Vendula Jašková, Ph.D.

Studium začíná začátkem září 2023, ukončení cca v polovině května 2024

Výuka: cca 1x za měsíc  (sobota a neděle)

Pedagogická praxe: 6 hodin

Cena: 10.300 Kč

Ing. Renata Hrušková, MBA

16. 1. 2023 10:54

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Akreditace č.: MSMT-6347/2022-1-198

Anotace:

Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení či jiných vedoucích pracovníků.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Obsah kurzu:

1. modul: Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství

2. modul: Pracovní právo

3. modul: Financování školy

4. modul. Organizace školy a pedagogického procesu

Lektoři: PhDr. Mgr. Mgr. Zdeňka Vaňková, Ing. Renata Hrušková, MBA aj.

Studium začíná začátkem září 2023, ukončení cca v polovině května 2024

Výuka: cca 1x za měsíc  (sobota)

Stáž:  18 hodin

Cena: 7.300 Kč

Ing. Renata Hrušková, MBA

16. 1. 2023 11:02

Primární logopedická prevence

Anotace - č. akreditace: MSMT-6347/2022-1-198

Studium v rozsahu 60 hodin je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky mateřské školy, přípravné třídy základní školy a 1. stupně základních škol.

Vzdělávací moduly:

1. Systém logoipedické péče

2. Ontogenetický vývoj řeči

3. Fyziologický a narušený vývoj řeči

4. Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči

5. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin

Lektor: Mgr. Martina Křivková

Studium začíná na podzim 2023, ukončení cca v polovině března 2024

Výuka:  4 dny o víkendu (soboty nebo neděle)

Cena: 5.100 Kč

Ing. Renata Hrušková, MBA

16. 1. 2023 10:54

Přihláška na kurzy

Ikona Přihláška - kurzy

Ing. Renata Hrušková, MBA

16. 1. 2023 10:55