Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Aktuální informace

Milé žákyně, milí žáci,

prosím, seznamte se s několika aktuálními informacemi:

1. V souvislosti s mimořádnými opatřeními pozastavuji od 14. 10. 2020 až do odvolání realizaci všech odborných i učebních praxí.

2. Pokud někdo potřebuje něco ve škole - vzít si nějaké věci, potvrzení atd. bude možné takto učinit v pondělí 19. října 2020

a to: dálkové studium od 9:00 - 12:00 hodin a denní studium od 13:30 - 15:00 hodin.

3. Rozvrh pro denní studium na týden od 19. 10. 2020 bude zveřejněn v Bakalářích ve čtvrtek 15. 10. 2020

4. Rozvrh dálkového studia je shodný s tím, co je zveřejněný na webových stránkách v sekci "Pro žáky"

5. V případě technických problémů - přihlášení do Bakalářů, na moodle, do Teams atd. kontaktuje p. Ciešlaka tel.: 608 772 222 nebo email: leszek.cieslak@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková

13. 10. 2020 20:20

Průběh distanční výuky od 5. 10. 2020

DENNÍ STUDIUM

Výuka denního studia bude probíhat dle stanoveného rozvrhu v Bakalářích. Je rozdělena vždy do tří dvouhodinových bloků a to od 7:50 - 13:15 hodin.

Evidence hodin se vede v systému Bakalář, kde se zároveň zapisuje i absence žáků. Účast na distanční výuce je povinná, nebylo-li s vedením školy nebo s jednotlivými vyučujícími sjednáno jinak.

V případě, že se žák výuky neúčastní, platí pravidla pro omlouvání absence stanovená školním řádem.

Hodnocení výsledků vzdělávání se řídí přílohami školního řádu. 

 

DÁLKOVÉ STUDIUM

Výuka dálkového studia bude probíhat ve dnech výuky dle stanovených rozvrhů včetně rozpisů jednotlivých bloků. Účast popř. absence na distanční výuce se řídí školním řádem v plném rozsahu tzn. 60 : 40.

Hodnocení výsledků vzdělávání se řídí přílohami školního řádu.

 

U obou forem studia budou využívány  tyto aplikace:

1. Emaily tříd 

2. Messengerové skupiny - pro rychlou a nejnutnější komunikaci a informace

3. Moodle 

4. Teams

5. Techambitions

6. Bakaláři - pro evidenci hodin, absence a omluvenky

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat třídní učitele popř. vedení školy.

Ing. Renata Hrušková

2. 10. 2020 12:46

Distanční výuka

Od 5. října 2020 do odvolání bude na naší škole probíhat výuka denního i dálkového studia distanční formou.

Podrobnosti o výuce, rozvrhu a další organizační informace budou zveřejněny v průběhu zítřka.

 

Ing. Renata Hrušková

1. 10. 2020 12:27

Zahájení výuky

DENNÍ STUDIUM

 • Všechny obory denního studia zahájí výuku v úterý 1. září 2020 v 7:50 hodin.

DÁLKOVÉ STUDIUM

 • Pedagogika pro asistenty ve školství - 1. a 2. ročník - úterý 1. září 2020 ve 14:15 hodin
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika - 1. ročník - úterý 1. září 2020 ve 14:15 hodin
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika - 2. ročník - středa 2. září 2020 ve 13:25 hodin
 • Veřejnosprávní činnost - 1. až 4. ročník - čtvrtek 3. září 2020 ve 14:15 hodin
 • Podnikání - 1. až 3. ročník - pátek 4. září 2020 ve 13:25 hodin

Ing. Renata Hrušková

25. 8. 2020 15:39

Důležité upozornění

Pokud u žák nebo zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrdí mu tuto skutečnost PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST, u zaměstnanců školy praktický lékař nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Ing. Renata Hrušková

22. 9. 2020 12:26

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření do odvolání je třeba ve všech  prostorách naší školy  používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jak je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na výuku v TEV a v předmětech HUM, HHN a TDR.

Ing. Renata Hrušková

22. 9. 2020 12:23

Nový název školy

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové, přátelé a příznivci naší školy,

dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 1. srpna 2020 se
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. obléká do nového a stává se z ní Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o.

Po datu 1. srpna 2020 již nás tedy najdete pod výše uvedeným novým názvem, veškeré stávající webové odkazy a dokumenty s uvedením starého názvu školy zůstávají v platnosti. O změnách webové adresy, emailech apod. budete dále informováni na webových stránkách školy či na Facebooku.

za tým Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. se na Vás v novém školním roce těší

Ing. Renata Hrušková, ředitelka školy

 

Ing. Renata Hrušková

21. 7. 2020 9:51

Od září 2020 otevíráme:

Od září 2020 otevíráme tyto kurzy:

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení - vhodné pro vedoucí pracovníky, zástupce, ředitele škol i budoucí...
 • Studium pedagogiky (dříve tzv. pedagogické minimum)
 • Kurz primární logopedické prevence (určeno pro učitelky MŠ nebo 1. stupně ZŠ)

O přihlášky si pište na email: renata.hruskova@ssos-sou.cz. Bližší informace na tel.: 777 732 772

Ing. Renata Hrušková

24. 6. 2020 6:38

Europass - informace

Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo
brigády. Více informací najdete na https://edo.europass.cz/#tab1.

Vy, co jste ve školním roce 2019/2020 uspěli u maturitní zkoušky, si můžete barevně vytisknou tento "dodatek k osvědčení" dle svého oboru a formy. Pro jiné školní roky je tento dodatek neplatný.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

Ing. Renata Hrušková

10. 6. 2020 10:27

Europass 2020

Ikona Veřejnosprávní činnost denní - čeština
Ikona Veřejnosprávní činnost denní - angličina
Ikona Veřejnosprávní činnost dálková - čeština
Ikona Veřejnosprávní činnost dálková - angličina
Ikona Podnikání denní - čeština
Ikona Podnikání denní - angličtina
Ikona Podnikání dálkové - čeština
Ikona Podnikání dálkové - angličtina
Ikona Truhlář denní - čeština
Ikona Truhlář denní - angličtina
Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené - čeština
Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené - angličtina
Ikona Pedagogika pro asistenty ve školství dálkové - čeština
Ikona Pedagogika pro asistenty ve školství dálkové - angličtina

Ing. Renata Hrušková

10. 6. 2020 10:04

JSME V TOM S VÁMI!

Vážení rodiče, milí žáci,

čtěte pozorně následující informace:

Akademie práva a veřejné správy je v tom s Vámi!

Společně s vyučujícími odborných předmětů, kteří jsou zároveň i odborníky z praxe, jsme pro Vás připravili praktická doporučení pro řešení různých životních situací, do kterých se mnozí z nás dostávají v souvislosti s nouzovými opatřeními jako:

 • občané,
 • zaměstnanci,
 • zaměstnavatelé,
 • žáci a studenti,
 • živnostníci (OSVČ),
 • další

Dokumenty a odkazy ve výše zmíněných jednotlivých sekcích budeme  pravidelně 1x týdně aktualizovat a doplňovat.

Vše najdete na webových stránkách školy www.ssos-sou.cz v levé liště JSME V TOM S VÁMI

Sledujte nás i na Facebooku a Instagramu.

Začínáme v pátek 3. dubna 2020

Ing. Renata Hrušková

1. 4. 2020 21:11

Důležité upozornění

V souladu s preventivními opatřeními MŠMT a hygienických stanic ohledně situace “Koronavir” naše škola doporučuje svým žákům a pedagogům: 

 • řádné mytí rukou mýdlem, dezinfekčním prostředkem (tyče a madla v MHD, bankovky a mince, ale i klávesnice a myši jsou běžné předměty denního užívání, které jsou v ohledu možné nákazy velmi rizikové)
 • při kýchání kýchat nikoli do rukou, ale do kapesníku nebo zakrýt ústa celou paží (kýchat do lokte)
 • pokud bude na sobě někdo sledovat nastupující obtíže - kýchání, zvýšená teplota, bolest hlavy, svalů, ať zůstane doma a případně vyhledá odbornou pomoc (v prvním kroku telefonicky). Pokud někdo něco podobného bude na sobě sledovat ve škole, ať neprodleně informuje ředitelství školy.
 • a v neposlední řadě rada nejdůležitější :-)  :-)  :-)

https://youtu.be/OBlOP949RRI

Ing. Renata Hrušková

1. 3. 2020 18:51

Nabídka studia pro 2020/2021

 

Ing. Renata Hrušková

28. 11. 2019 20:55

Kurzy 2019-2020

 

Ing. Renata Hrušková

7. 9. 2019 16:51

Ocenění naší školy

Dne 5. prosince 2012 získala naše škola "Certifikát kvality", který převzala na valné hromadě Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska ředitelka školy Ing. Renata Hrušková.

Z tohoto ocenění máme velikou radost a celé škole blahopřejeme!!!

 

 

Ing. Renata Hrušková

7. 12. 2012 17:20