Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Ředitelské volno

 Ředitelka školy se souhlasem zřizovatele vyhlašuje na den 18. 11. 2022 - ŘEDITELSKÉ VOLNO z provozních důvodů.

Ing. Renata Hrušková, MBA

17. 11. 2022 16:23

Den otevřených dveří

Zveme Vás do naší krásné školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 20. října 2022 od 8:00-17:00 hodin.

Těšíme se na Vás!

Ing. Renata Hrušková, MBA

6. 10. 2022 12:00

Volná nabídka pro 2022/23

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

16. 6. 2022 12:35

Zahájení školního roku 2022/2023

Milí žáci,

prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je tu. Věřím, že jste načerpali spoustu sil a těšíte se na kamarády/spolužáky i na nové výzvy.

 

Zahájení školního roku pro jednotlivé obory a formy se uskuteční:

 

DENNÍ studium - všechny obory  - čtvrtek 1. září 2022 od 7:50 hodin

 

DÁLKOVÉ studium (výuka již dle platného rozvrhu)

 • Veřejnosprávní činnost - čtvrtek 1. září 2022 ve 14:15 hodin 
 • Podnikání - pátek 2. září 2022 ve 13:25 hodin
 • Pedagogika pro asistenty ve školství - úterý 6. září 2022 ve 14:15 hodin
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika - středa 7. září 2022 ve 13:25 hodin

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

22. 8. 2022 14:13

Od září 2022 otevíráme:

 Od září 2022 otevíráme:

- pro ředitele a vedoucí pracovníky (i budoucí) - STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
- pro ty, co chtějí učit a mají školu nepedagogického směru - STUDIUM PEDAGOGIKY (dříve DPS)
 
O přihlášky a bližší informace si pište na email: renata.hruskova@appptrebic.cz nebo volejte: 777 732 772

Ing. Renata Hrušková, MBA

20. 5. 2022 8:58

Výsledky 3. kola přijímacího řízení - veřejnosprávní činnost denní

Ikona Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Ing. Renata Hrušková, MBA

1. 6. 2022 13:27

Výsledky přijímacího řízení 28. 4. 2022

Ikona Veřejnosprávní činnost - denní
Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní
Ikona Podnikání se zaměřením na design interiérů - denní
Ikona Veřejnosprávní činnost - dálkové
Ikona Podnikání - dálkové

Ing. Renata Hrušková, MBA

28. 4. 2022 10:26

Výsledky přijímacího řízení - jaro 2022

Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácené dálkové studium
Ikona Pedagogika pro asistenty ve školství - dálkové studium

Ing. Renata Hrušková, MBA

22. 4. 2022 7:13

Výpadek el. proudu 8. 3. 2022

 

Dne 8. 3. 2022 nepůjde v téměř celé části Horka-Domky elektrika a to od 7:30-16:00 hodin, tudíž výuka bude v tento den probíhat mimo školu a to takto:

Denní studium

Projektový den: zadání třídám/žákům zašlou třídní učitelé nejpozději do pondělí 7. 3. 2022 do 20:00 hodin. Zadání bude obsahovat 2-3 částí: např. slohová práce do CJL nebo ANJ nebo příklady k procvičování z MAT a k tomu prezentace/referát do nějakého odborného předmětu. Zadání obdržíte na třídní email.

Termín odevzdání je pro všechny stejný a to 8. 3. 2022 do 23:30 hodin do Teams - třídní učitelé připraví. Termín odevzdání je stanoven až takto, aby žáci, kteří bydlí v oblasti Horka-Domky, mohli práci vypracovat odpoledne, kdy už by to mělo být v pořádku. Hodnocení jednotlivých částí bude zahrnuto do těch předmětů, ze kterých bude zadání.

Dálkové studium

Vyučující, kteří učí dle rozvrhu, zašlou třídám 1.AS, 2.AS, 2.MA, 2.MB a 2.MC zadání výuky v rozsahu vypracování max. 90 minut na jejich třídní email a to v pondělí 7. 3. 2022 odpoledne do 20:00 hodin a odevzdání stejně jako denní studium do 8. 3. 2022 do 23:30 hodin. Odevzdání emailem, do Teams dle pokynů vyučujícího. Práce bude hodnocena a hodnocení bude zahrnuto do příslušného předmětu.

Ing. Renata Hrušková, MBA

4. 3. 2022 15:35

Nabídka oborů pro rok 2021/2022

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

7. 2. 2022 7:56

Den otevřených dveří

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

11. 1. 2022 12:44

Informace o změnách karantény

Ikona Informaceo změnách karantény a testování

Ing. Renata Hrušková, MBA

11. 1. 2022 12:39

Informace k testování od 3. ledna 2022

Ikona Testování ve škole
Ikona Informace pro rodiče

Ing. Renata Hrušková, MBA

30. 12. 2021 21:20

PF 2022

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 12. 2021 9:12

Ředitelské volno

Ředitelka školy se souhlasem zřizovatele rozhodla o tom, že ve dnech 20.-22. prosince 2022 bude z provozních důvodů uděleno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Výuka v roce 2022 bude zahájena v pondělí 3. ledna 2022 dle platného rozvrhu.

Ing. Renata Hrušková, MBA

8. 12. 2021 14:08

Výzva pro absolventy

VÝZVA PRO ABSOLVENTY oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Holky, hledá se paní učitelka do mateřské školy v Třebíči s nástupem od 1. 12. 2021. Pokud byste některá měla zájem, kontaktujte vedení školy tel.: 777 732 77 

Ing. Renata Hrušková, MBA

20. 11. 2021 11:59

Nástup do školy po dovolené v zahraničí

Ikona Pokyny k nástupu do školy po návratu ze zahraničí

Ing. Renata Hrušková, MBA

26. 8. 2021 16:08

Zahájení školního roku 2021/22

DENNÍ STUDIUM

Zahájení vyučování je pro všechny ročníky a obory ve středu 1. září 2021 v 7:50 hodin.

Pokyny pro zahájení výuky:

- při vstupu do školy, do třídy a po použití toalety použijí žáci dezinfekci na ruce 

- žáci mají ochranu dýchacích cest  (respirátor) 1. 9. 2021 nejenom ve společných prostorách, ale i ve třídě v testovací dny po celou dobu testování s výjimkou odběru 

- žákům denního studia s příznaky respiračního onemocnění nebude vstup do budovy školy umožněn

- testování antigenními testy (RAT) se uskuteční dle nařízení MŠMT ve dnech 1. září 2021,        6. září 2021 a 9. září 2021

- testovat se nemusí žáci, kteří se při příchodu do školy prokáží certifikátem o očkování, lékařským potvrzením o prodělaném Covidu ve lhůtě 180 dní nebo potvrzením o negativním výsledku antigenního testu ne starším 72 hodin či PCR testu ne starším 7 dnů vydaným zdravotnickým zařízením. Každý z těchto dokumentů je třeba přinést v tištěné podobě.

- v průběhu výuky používají žáci ochranu dýchacích cest při pochybu ve společných prostorách (chodby, WC aj.)

- před příchodem do třídy jsou žáci povinni se přezout

DÁLKOVÉ STUDIUM

obor: Pedagogika pro asistenty ve školství (1. a 2. ročník) a Předškolní a mimoškolní pedagogika (2. ročník)

Zahájení výuky: úterý 7. září 2021 ve 14:15 hodin

obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika (1. ročník)

Zahájení výuky: středa 1. září 2021 ve 13:25 hodin

obor: Veřejnosprávní činnost (1. až 4. ročník) 

Zahájení výuky: čtvrtek 2. září 2021 ve 14:15 hodin

obor: Podnikání (1. až 3. ročník) 

Zahájení výuky: pátek 3. září 2021 ve 13:25 hodin

Pokyny k zahájení výuky:

- žáci se nemusí prokazovat testem, certifikátem ani potvrzením o prodělané nemoci

- žákům dálkového studia s příznaky respiračního onemocnění nebude vstup do budovy školy umožněn

- žáci jsou povinni si při příchodu do školy, do třídy i po použítí toalety vydezinfikovat ruce a dodržovat všechna protiepidemiologická opatření

- žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest (respirátor) ve společných prostorách školy (chodby, WC apod.)

- žáci jsou povinni se před učebnou přezout do vlastních přezůvek

Ing. Renata Hrušková, MBA

25. 8. 2021 16:19

Důležité termíny

Termín pro odevzdání maturitní práce v tištěné i elektornické verzi k opravné obhajobě: 20. srpna 2021 od 8:00-12:00 hodin.

Termín komisionálních zkoušek za 2. pololetí 2020/21: čtvrtek 26. srpna 2021 v 8:00 hodin v budově školy

Ing. Renata Hrušková, MBA

12. 8. 2021 21:58

4. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro obory:

 • veřejnosprávní činnost - dálkové studium - 8 míst
 • podnikání se zaměřením na design interiérů - denní studium - 5 míst
 • pedagogika pro asistenty ve školství - dálkové studium - 8 míst

Přihlášky je možné zasílat do 31. srpna 2021. Bližší informace na tel: 777 732 772

Ing. Renata Hrušková, MBA

28. 7. 2021 9:53

Vydání maturitního vysvědčení

Milí absolventi,

maturitní vysvědčení Vám všem, co jste uspěli u mimořádného termínu, se bude vydávat v pátek 23. července 2021 od 10:00-12:00 hodin. 

Ing. Renata Hrušková, MBA

28. 7. 2021 9:53

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na dny 28. a 29. června 2021 se souhlasem zřizovatele ředitelské volno z technických důvodů.

Ing. Renata Hrušková, MBA

15. 6. 2021 14:11

Změny v pravidlech testování

Milé žákyně, milí žáci,

s účinností od 24. května 2021 platí tato pravidla k testování:

Testovat se nemusí:

a) osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

nebo

b) osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.“.

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

24. 5. 2021 15:58

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení mna všechny obory i formy jsou zveřejněny v levé liště v sekci "Pro uchazeče".

Těšíme se na Vás!

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

19. 5. 2021 11:36

Prezenční výuka od 24. 5. 2021

Milí žáci, vážení pedagogové a rodiče,

od 24. 5. 2021 je oficiálně povolena osobní přítomnost žáků SŠ ve výuce, tudíž začíná PREZENČNÍ výuka jak denního, tak i dálkového studia. Vzhledem k tomu, že v tomto týdnu začínají také didaktické testy maturitních ročníků, bude výuka, po domluvě se zřizovatelem školy upravena takto:

24. 5. 2021 - pondělí

Maturanti – didaktické testy – zadavatelé dle rozpisu 

Ostatní ročníky denního studia (1.-3.VS, 1.PD a 1.-3.MD) ředitelské volno (schváleno zřizovatelem a konzultováno s MŠMT)

25. 5. 2021 - úterý

Maturanti – didaktické testy (do 10:30 hodin) – zadavatelé dle rozpisu  

Ostatní ročníky denního studia – ředitelské volno (1.-3.VS, 1.PD a 1.-3.MD)

Dálkové studium – 1.AS, 1.MA, 1.MB, 1.MCprezenční výuka ve škole dle platného rozvrhu

26. 5. 2021 - středa

Maturanti – didaktické testy (od 13:00 hodin) – zadavatelé dle rozpisu 

Ostatní ročníky denního studia – prezenční výuka ve škole (1.-3.VS, 1.PD a 1.-3.MD) – rozvrh bude upraven v Bakalářích, min. první dvě vyučovací hodiny budou třídnické.

27. 5. 2021 - čtvrtek

Žáci denního studia – prezenční výuka ve škole dle upraveného rozvrhu

Dálkové studium – 1.-3.DV prezenční výuka dle platného rozvrhu

28. 5. 2021 - pátek

Žáci denního studia – prezenční výuka ve škole dle upraveného rozvrhu

Dálkové studium – 1.-2.DPprezenční výuka dle platného rozvrhu

 

Každý žák, včetně maturantů, který přijde „poprvé“ v daném týdnu do školy, musí být 1x týdně testován, totéž platí pro pedagogy. Prosím tedy o příchod do školy min 30 minut před zahájením vyučování včetně žáků dálkového studia.

Testovat se nemusí za předpokladu, že má k prokázání se jiný, oficiálně uznávaný dokument a to:

a)      potvrzení praktického lékaře o prodělaném Covidu ve lhůtě 90 dní

b)      potvrzení o negativním testu vydaném zdravotnickým zařízením oprávněným k provádění testů a toto potvrzení není starší 7 dnů

c)      certifikát o očkování po 14 denní lhůtě od 2. dávky

Ing. Renata Hrušková, MBA

18. 5. 2021 23:01

STUDIUM PEDAGOGIKY

Od září 2021 opět otevíráme pro zájemce STUDIUM PEDAGOGIKY (dříve Pedagogické minimum). Trvání do 05/2022.

O přihlášky a bližší informace si pište na email: renata.hruskova@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková, MBA

29. 4. 2021 8:23

Výuka od 17. 5. 2021

Milí žáci, vážení pedagogové, rodiče,

od 17. května-21. května 2021 bude na základě nařízení vlády probíhat výuka denního i dálkového studia všech oborů stále pouze DISTANČNÍ formou kromě:

 • úterý 18. 5. 2021 - 2.AS - skupinová konzultace ve škole
 • středa a čtvrtek  - přijímací řízení do 1. ročníků

Dále jsou povoleny i odborné praxe u zaměstnavatelů za podmínek testování - testování již jen 1x týdně

Úřední hodiny a dny testování jsou stanoveny takto: 

 • pondělí 17. května 2021 - testovací a úřední den 8:00-14:00 hodin
 • úterý 18. května 2021 - úřední den 
 • třída 1.MC - učební praxe v MŠ Na Hradě - 19.-21.5.2021 - testování před praxí ve škole (Znojemská) od 7:00-7:15 hodin.

V rámci úředních dnů je třeba dodržovat všechna protiepidemiologická opatření tzn. dezinfekce, respirátor. Děkuji

Rozvrh pro denní i dálkové studium je uveden v Bakalářích. 

Ing. Renata Hrušková, MBA

17. 5. 2021 11:13

Dodatek k přijímacím zkouškám

Možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole  a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Zápisový lístek a jeho vzití zpět

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání zkoušky v náhradním termínu.

Ing. Renata Hrušková, MBA

11. 5. 2021 7:27

Pravidla k testování na odborných praxích

Ikona Pravidla k testování na odborných praxích

Ing. Renata Hrušková, MBA

12. 4. 2021 21:19

Dokumenty MŠMT k testování

Ikona Aktualizovaný manuál k provozu škol
Ikona Kontrolní seznam znaků COVID-19
Ikona Manuál k testování ve školách
Ikona Mimořádná opatření - testování zaměstnanců
Ikona Ochrana dýchacích cest od 12. 4. 2021
Ikona Testování - diagram

Ing. Renata Hrušková, MBA

11. 4. 2021 9:47

Termíny opravných MZ

Písemná práce z anglického jazyka - 26. dubna 2021 od 8:00 hodin

Praktická zkouška z odborných předmětů - 27. dubna 2021 od 8:00 hodin

Písemná práce z českého jazyka - 28. dubna 2021 od 8:00 hodin

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

8. 4. 2021 12:58

Nové termíny

Upozorňujeme na změnu termínů:

 • Klasifikační porada 3. čtvrtletí 2020/21 - 19. dubna 2021 od 14:15 hodin
 • Schůzka rodičů online - pro zákonné zástupce žáků denního studia -.21. dubna 2021 (zákonní zástupci budou kontaktování třídním učitelem)
 • Ukončení 2. pololetí maturitních ročníků - 14. května 2021
 • Klasifikační porada pro maturitní ročníky - 12. května 2021 od 14:15 hodin

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

8. 4. 2021 12:55

Termíny MZ a ZZ - jaro 2021

Didaktické testy: 

24. května 2021 - matematika + anglický jazyk

25. května 2021 - český jazyk

26. května 2021 - německý a ruský jazyk

Obhajoby:

1. června 2021 - 2.PD

2. června 2021 - 3.DP

3. června 2021 - 2.MA

4. června 2021 - 2.MB

7. června 2021 - 4.VS

8. června 2021 - 4.DV

Praktická ZZ:

9. června 2021 - 2.AS

Ústní maturitní zkoušky:

9. června 2021 - 2.PD

10. června 2021 - 3.DP

11. června 2021 - 4.DV

14. června 2021 - 2.MA, 4.VS

15. června 2021 - 2.MB, 4.VS

Ústní závěrečné zkoušky:

16. června 2021 - 2.AS

Ing. Renata Hrušková, MBA

24. 3. 2021 14:28

NEKONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

Na základě počtu přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení, který nepřekročil maximální počet přijímaných žáků a v souladu s bodem IV. opatření obecné povahy č. j. MŠMT- 43073/2020-3, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou  rozhodla ředitelka školy:

a)  o nekonání školní přijímací zkoušky do nástavbového studia v DENNÍ formě oboru: 

64-41-L/51 Podnikání se zaměřením na design interiérů - denní studium

b) o nekonání jednotných přijímacích zkoušek DÁLKOVÝCH forem oborů:

68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost

64-41-L/51   Podnikání

Uchazeči, kteří podali přihlášku do výše uvedených oborů, nebudou v tomto oboru konat na naší škole školní či jednotnou přijímací zkoušku a budou všichni přijati na základě zbývajících kritérií.

Ing. Renata Hrušková, MBA

8. 3. 2021 21:56

Kritéria přijímacího řízení - jaro 2021

V sekci "Pro uchazeče" zveřejnila ředitelka školy "Kritéria přijímacího řízení" pro všechny obory pro období jaro 2021.

Čtěte pozorně a v případě nejasností kontaktujte ředitelku školy: tel.: 777 7327 772.

Ing. Renata Hrušková, MBA

29. 1. 2021 13:27

Virtuální prohlídka školy

Neboť Vás, vzhledem k mimořádným opatřením, nemůžeme provést naší školou osobně, nabízíme Vám alespoň touto cestou virtuální prohlídku.

Provedeme Vás jednotlivými učebnami, čtenářskou dílnou, knihovnou, dále Vás vezmeme do kreativní dílny, kde uvidíte něco z našeho tvoření, zavítáme také do hudebny a do učeben výpočetní techniky a písemné komunikace.

Přejeme Vám příjemný zážitek!

https://youtu.be/QHYAcV_MJtw

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 1. 2021 12:46

Informace k uzavření pololetí

1. Pololetní hodnocení na vysvědčení se uskuteční formou známek.

2.      2. Výsledná známka je průměr % hodnocení z průběhu pololetí + 30 % známky tvoří získané kompetence. Jedná se tedy o komplexní hodnocení žáka - jeho půlroční práce, přístup, aktivity, dodržování termínu, odevzdávání úkolů apod.

3.      3. Slovní hodnocení si udělají třídní učitelé v rámci online třídnické hodiny a žák si do svého portfolia zpracuje sebehodnocení. 

4.      4. V případě doplnění známek, oprav nebo přezkoušení je možné využít individuálních konzultací. Konzultační dny jsou stanoveny takto: čtvrtek 14. ledna 2021 od 14:00 - 19:00 hodin a dále 20. a 21. ledna 2021 od 8:00 - 19.00 hodin. Tyto dny  (20. a 21. 1. 2021) jsou určeny konzultacím, nebude tedy probíhat distanční výuka denního studia. Na konzultacích se žák domlouvá s příslušným vyučujícím.

7.      5. Uzavření absence je do 25. ledna 2021 včetně, uzavření známek je do 26. ledna 2021 do 20:00 hodin (Vše musí být uvedeno v Bakalářích).

8.      6. Klasifikační porada se uskuteční online přes Teams 27. ledna 2021 v 11:30 hodin. Výuka denního studia v tento den končí po 4.vyučovací hodině.

9.      7. Výpisy z vysvědčení budou pro žáky připraveny na 28. ledna 2021, fyzicky budou výpisy předány žákům  do tří dnů od zahájení prezenční výuky. Pro žáky a pro rodiče budou výsledky za 1. pololetí  zpřístupněny v systému Bakalář.

Ing. Renata Hrušková, MBA

8. 1. 2021 12:00

PF 2021

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

20. 12. 2020 8:21

Informace k výuce v týdnu od 7. 12. 2020

V týdnu od 7. prosince 2020 - 11. prosince 2020 bude výuka realizována takto:

Třídy: 1.MD, 2.MD a 1.VS  - pokračují v distanční výuce dle rozvrhu v Bakalářích

Třídy: 2.VS, 3.VS, 3.MD, 4.VS, 1.PD a 2.PD - mají  PREZENČNÍ výuku. Rozvrh bude zveřejněn dnes tj. 1. 12. 2020 v Bakalářích.

Informace k dálkovému studiu zveřejníme co nejdříve, po vznesených dotazech čekáme na informace z MŠMT.

 

Při prezenční výuce je třeba dodržovat všechna epidemiologická opatření a to:

1. Ve třídě větrat každou přestávku a dále po 30 minutách.

2. Při každém vstupu do školy, třídy a po toaletě použít dezinfekci.

3. Po celou dobu pobytu ve škole je třeba mít nasazenou roušku.

4. Po skončení výuky na PC je třeba, aby si každý žák po sobě vydezinfikoval klávesnici a pracovní stůl.

5. V případě příznaků infekčního onemocnění nebo karantény oznámí žák tuto skutečnost neprodleně svému třídnímu učiteli.

6. S příznaky  infekčního onemocnění nebude žákovi umožněn vstup do budovy školy.

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

1. 12. 2020 14:58

Důležité informace ke zveřejnění a výběru témat k maturitním pracem

Vážení maturanti,

témata pro Vaše maturitní práce budou zveřejněna a vybírána dle termínu stanoveného harmonogramem školního roku a to takto - ČTĚTE POZORNĚ:

Témata pro třídu a obor budou zaslána na váš třídní společný email v předem určený čas. Vy, si vyberete každý jedno téma, o které máte zájem + jedno téma náhradní, pokud by to první bylo již obsazeno.

V uvedeném čase zavoláte ředitelce školy Ing. Renatě Hruškové tel. 777 732 772, ona Vám téma zapíše popř. nabídne téma náhradní.

Po ukončení času stanoveného na výběr Vám bude do konce týdne na společný třídní email zaslán seznam vašich vybraných témat.

V případě, že si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky stanovené ředitelkou školy v náhradním termínu, který bude následně oznámen.

Třída 2.MA+2.MB

středa: 4. listopadu 2020 - zaslání na email: 12:00 hodin - výběr témat: 12:15 - 13:15 hodin

Třída 4.DV

čtvrtek: 5. listopadu 2020 - zaslání na email: 9:00 hodin - výběr témat: 9:15 - 10:15 hodin

Třída 4.VS

čtvrtek: 5. listopadu 2020 - zaslání na email: 13:00 hodin - výběr témat: 13:15 - 14:15 hodin

Třída 3.DP

pátek: 6. listopadu 2020 - zaslání na email: 9:00 hodin - výběr témat: 9:15 - 10:15 hodin

Třída 2.PD

pátek: 6. listopadu 2020 - zaslání na email: 13:00 hodin - výběr témat: 13:15 - 14:15 hodin

Ing. Renata Hrušková, MBA

30. 10. 2020 18:37

Poradenství a psychologická pomoc NPI ČR

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

 

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

 

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

Ing. Renata Hrušková, MBA

29. 10. 2020 19:43

Informace k seminářům, kurzům a jiným vzdělávacím akcím

Vážení žáci, frekvenatnti a zájemci o další vzdělávací aktivity,

všechny nabízené kurzy, semináře a další vzdělkávací akce jsou až do odvolání zrušeny. Vaše všechny přihlášky zůstávají v platnosti a pokud budou mimořádná opatření uvolněna a vrátíme se zpět do školy, přijdou Vám obratem nové termíny těchto akcí.

Děkujeme za pochopení

Ing. Renata Hrušková, MBA

29. 10. 2020 18:34

Aktuální informace

Milé žákyně, milí žáci,

prosím, seznamte se s několika aktuálními informacemi:

1. V souvislosti s mimořádnými opatřeními pozastavuji od 14. 10. 2020 až do odvolání realizaci všech odborných i učebních praxí.

2. Pokud někdo potřebuje něco ve škole - vzít si nějaké věci, potvrzení atd. bude možné takto učinit v pondělí 19. října 2020

a to: dálkové studium od 9:00 - 12:00 hodin a denní studium od 13:30 - 15:00 hodin.

3. Rozvrh pro denní studium na týden od 19. 10. 2020 bude zveřejněn v Bakalářích ve čtvrtek 15. 10. 2020

4. Rozvrh dálkového studia je shodný s tím, co je zveřejněný na webových stránkách v sekci "Pro žáky"

5. V případě technických problémů - přihlášení do Bakalářů, na moodle, do Teams atd. kontaktuje p. Ciešlaka tel.: 608 772 222 nebo email: leszek.cieslak@ssos-sou.cz

Ing. Renata Hrušková, MBA

13. 10. 2020 20:20

Průběh distanční výuky od 5. 10. 2020

DENNÍ STUDIUM

Výuka denního studia bude probíhat dle stanoveného rozvrhu v Bakalářích. Je rozdělena vždy do tří dvouhodinových bloků a to od 7:50 - 13:15 hodin.

Evidence hodin se vede v systému Bakalář, kde se zároveň zapisuje i absence žáků. Účast na distanční výuce je povinná, nebylo-li s vedením školy nebo s jednotlivými vyučujícími sjednáno jinak.

V případě, že se žák výuky neúčastní, platí pravidla pro omlouvání absence stanovená školním řádem.

Hodnocení výsledků vzdělávání se řídí přílohami školního řádu. 

 

DÁLKOVÉ STUDIUM

Výuka dálkového studia bude probíhat ve dnech výuky dle stanovených rozvrhů včetně rozpisů jednotlivých bloků. Účast popř. absence na distanční výuce se řídí školním řádem v plném rozsahu tzn. 60 : 40.

Hodnocení výsledků vzdělávání se řídí přílohami školního řádu.

 

U obou forem studia budou využívány  tyto aplikace:

1. Emaily tříd 

2. Messengerové skupiny - pro rychlou a nejnutnější komunikaci a informace

3. Moodle 

4. Teams

5. Techambitions

6. Bakaláři - pro evidenci hodin, absence a omluvenky

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat třídní učitele popř. vedení školy.

Ing. Renata Hrušková, MBA

2. 10. 2020 12:46

Distanční výuka

Od 5. října 2020 do odvolání bude na naší škole probíhat výuka denního i dálkového studia distanční formou.

Podrobnosti o výuce, rozvrhu a další organizační informace budou zveřejněny v průběhu zítřka.

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

1. 10. 2020 12:27

Zahájení výuky

DENNÍ STUDIUM

 • Všechny obory denního studia zahájí výuku v úterý 1. září 2020 v 7:50 hodin.

DÁLKOVÉ STUDIUM

 • Pedagogika pro asistenty ve školství - 1. a 2. ročník - úterý 1. září 2020 ve 14:15 hodin
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika - 1. ročník - úterý 1. září 2020 ve 14:15 hodin
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika - 2. ročník - středa 2. září 2020 ve 13:25 hodin
 • Veřejnosprávní činnost - 1. až 4. ročník - čtvrtek 3. září 2020 ve 14:15 hodin
 • Podnikání - 1. až 3. ročník - pátek 4. září 2020 ve 13:25 hodin

Ing. Renata Hrušková, MBA

25. 8. 2020 15:39

Důležité upozornění

Pokud u žák nebo zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrdí mu tuto skutečnost PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST, u zaměstnanců školy praktický lékař nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Ing. Renata Hrušková, MBA

22. 9. 2020 12:26

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření do odvolání je třeba ve všech  prostorách naší školy  používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jak je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na výuku v TEV a v předmětech HUM, HHN a TDR.

Ing. Renata Hrušková, MBA

22. 9. 2020 12:23

Nový název školy

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové, přátelé a příznivci naší školy,

dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 1. srpna 2020 se
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. obléká do nového a stává se z ní Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o.

Po datu 1. srpna 2020 již nás tedy najdete pod výše uvedeným novým názvem, veškeré stávající webové odkazy a dokumenty s uvedením starého názvu školy zůstávají v platnosti. O změnách webové adresy, emailech apod. budete dále informováni na webových stránkách školy či na Facebooku.

za tým Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. se na Vás v novém školním roce těší

Ing. Renata Hrušková, ředitelka školy

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

21. 7. 2020 9:51

Od září 2020 otevíráme:

Od září 2020 otevíráme tyto kurzy:

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení - vhodné pro vedoucí pracovníky, zástupce, ředitele škol i budoucí...
 • Studium pedagogiky (dříve tzv. pedagogické minimum)
 • Kurz primární logopedické prevence (určeno pro učitelky MŠ nebo 1. stupně ZŠ)

O přihlášky si pište na email: renata.hruskova@ssos-sou.cz. Bližší informace na tel.: 777 732 772

Ing. Renata Hrušková, MBA

24. 6. 2020 6:38

Europass - informace

Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo
brigády. Více informací najdete na https://edo.europass.cz/#tab1.

Vy, co jste ve školním roce 2019/2020 uspěli u maturitní zkoušky, si můžete barevně vytisknou tento "dodatek k osvědčení" dle svého oboru a formy. Pro jiné školní roky je tento dodatek neplatný.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

Ing. Renata Hrušková, MBA

10. 6. 2020 10:27

Europass 2020

Ikona Veřejnosprávní činnost denní - čeština
Ikona Veřejnosprávní činnost denní - angličina
Ikona Veřejnosprávní činnost dálková - čeština
Ikona Veřejnosprávní činnost dálková - angličina
Ikona Podnikání denní - čeština
Ikona Podnikání denní - angličtina
Ikona Podnikání dálkové - čeština
Ikona Podnikání dálkové - angličtina
Ikona Truhlář denní - čeština
Ikona Truhlář denní - angličtina
Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené - čeština
Ikona Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené - angličtina
Ikona Pedagogika pro asistenty ve školství dálkové - čeština
Ikona Pedagogika pro asistenty ve školství dálkové - angličtina

Ing. Renata Hrušková, MBA

10. 6. 2020 10:04

JSME V TOM S VÁMI!

Vážení rodiče, milí žáci,

čtěte pozorně následující informace:

Akademie práva a veřejné správy je v tom s Vámi!

Společně s vyučujícími odborných předmětů, kteří jsou zároveň i odborníky z praxe, jsme pro Vás připravili praktická doporučení pro řešení různých životních situací, do kterých se mnozí z nás dostávají v souvislosti s nouzovými opatřeními jako:

 • občané,
 • zaměstnanci,
 • zaměstnavatelé,
 • žáci a studenti,
 • živnostníci (OSVČ),
 • další

Dokumenty a odkazy ve výše zmíněných jednotlivých sekcích budeme  pravidelně 1x týdně aktualizovat a doplňovat.

Vše najdete na webových stránkách školy www.ssos-sou.cz v levé liště JSME V TOM S VÁMI

Sledujte nás i na Facebooku a Instagramu.

Začínáme v pátek 3. dubna 2020

Ing. Renata Hrušková, MBA

1. 4. 2020 21:11

Důležité upozornění

V souladu s preventivními opatřeními MŠMT a hygienických stanic ohledně situace “Koronavir” naše škola doporučuje svým žákům a pedagogům: 

 • řádné mytí rukou mýdlem, dezinfekčním prostředkem (tyče a madla v MHD, bankovky a mince, ale i klávesnice a myši jsou běžné předměty denního užívání, které jsou v ohledu možné nákazy velmi rizikové)
 • při kýchání kýchat nikoli do rukou, ale do kapesníku nebo zakrýt ústa celou paží (kýchat do lokte)
 • pokud bude na sobě někdo sledovat nastupující obtíže - kýchání, zvýšená teplota, bolest hlavy, svalů, ať zůstane doma a případně vyhledá odbornou pomoc (v prvním kroku telefonicky). Pokud někdo něco podobného bude na sobě sledovat ve škole, ať neprodleně informuje ředitelství školy.
 • a v neposlední řadě rada nejdůležitější :-)  :-)  :-)

https://youtu.be/OBlOP949RRI

Ing. Renata Hrušková, MBA

1. 3. 2020 18:51

Nabídka studia pro 2020/2021

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

28. 11. 2019 20:55

Kurzy 2019-2020

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

7. 9. 2019 16:51

Ocenění naší školy

Dne 5. prosince 2012 získala naše škola "Certifikát kvality", který převzala na valné hromadě Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska ředitelka školy Ing. Renata Hrušková.

Z tohoto ocenění máme velikou radost a celé škole blahopřejeme!!!

 

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

7. 12. 2012 17:20