Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Rozpis zvonění od 1. 2. 2023

Ikona Rozpis vyučovacích hodin

Ing. Renata Hrušková, MBA

25. 1. 2023 16:31

Pravidla pro hodnocení v distanční výuce

 Pravidla hodnocení vychází z Přílohy č. 4 Školnho řádu. Zde pouze pro upřesnění:

1. Žák má povinnost se účastnit distanční výuky a komunikovat.

2. Min. 25 % výuky se učí synchronně - on line

3. Pokud se žák distanční výuky neúčastní, pedagog mu zapíše absenci.

4. Pokud žák stvrdí svoji přítomnost (např. palcem na messengeru) a dále nekomunikuje, pedagog mu zapíše absenci.

5. Pokud se žák účastní výuky aktivně, komunikuje, ale neodevzdá práci/úkol v daném termínu, absenci nemá, ale za neodevzdaný úkol obdrží N.

6. Pokud se žák výuky neúčastní nebo nekomunikuje, ale práci odevzdá ve stanoveném  termínu, pedagog mu zapíše absenci, ale práci mu ohodnotí.

7. Pokud se žák výuky neúčastní nebo nekomunikuje a práci sice odevzdá, ale po stanoveném termínu, pedagog mu zapíše absenci a práci nehodnotí.

8. Pokud se žák danému vyučujícími omluví, že z mimořádných důvodů nemůže být připojen (výpadek wifi, el. energie apod) a domluví si s vyučujícím náhradním termín pro odevzdání úkolu/práce a tento termín dodrží a úkol splní nezapisuje mu vyučující absenci a úkol/práci mu ohodnotí.

9. Pokud jde žák k lékaři a výuky se neúčastní, zapisuje mu vyučující absenci. Pokud si předem dohodne s vyučujícím náhradní termín pro splnění úkolu/práce a termín dodrží, práce se mu hodnotí, ale absence zůstává.

10. Omlouvání absencí řeší pouze třídní učitel. Ostatní vyučující zapisují absenci stejně jako při prezenční výuce.

 

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 10. 2020 12:57

Ředitelské volno

Oznamuje všem žákům, že ředitelka školy se souhlasem zřizovatele vyhlásila na den 20. prosince 2019 ŘEDITELSkĚ VOLNO z provozních důvodů.

Výuka bude zahájena v pondělí 6.ledna 2020

Ing. Renata Hrušková, MBA

4. 12. 2019 16:05

Oznámení

Vážení žáci, 


dovolujeme si Vás tímto informovat, že na základě rozhodnutí zřizovatele a vedení školy, v souvislosti s požadavky platné právní úpravy ohledně zpracovávání osobních údajů (GDPR), jakož i postupnou přípravou hotovostních příjmových plateb školy na systém EET a také v rámci usnadnění kontroly všech procesů, Vás tímto prosíme o platby školného počínaje od 1. ledna 2019 pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet školy tj. 2100240422 kód banky 2010 s variabilním symbolem, který máte vždy v záhlaví Smlouvy o studiu.

 

Každá jednotlivá hotovostní platba školného bude od tohoto data zpoplatněna částkou ve výši 50,- Kč na pokrytí administrativních nákladů spojených s danou hotovostní platbou.

 

Děkujeme za pochopení

Ing. Renata Hrušková, MBA

16. 9. 2018 16:08

Informace

V této sekci najdou informace žáci školy denního i dálkového studia. Některé sekce jsou žákům dostupné pouze po řádném přihlášení na stránky.

Sekce:

1. Rozvrhy a suplování (pro informace o sulpování je nutno se přihlásit)

2. Maturity 2016

3. Studijní materiály (nutno se přihlásit)

4. Formuláře

5. Harmonogram školního roku 2015/2016

Ing. Renata Hrušková, MBA

5. 2. 2016 14:29