renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Pedagogika pro asistenty ve školství
Dne 29. září 2023 vyhlásila ředitelka školy, se souhlasem zřizovatele, ředitelské volno.
Zavřít sdělení
Kam dále?

Charakteristika oboru

Absolvent oboru Pedagogika pro asistenty ve školství se uplatní jako asistent pedagoga (učitele nebo vychovatele) v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a ve školských zařízeních, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Je připraven vykonávat pod přímým metodickým vedením pedagoga pomocné práce zaměřené na podporu dětí  při adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti a pomáhat pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, komunikaci s dětmi, jejich rodiči a komunitou.

Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

Forma studia:
2letá dálková
pro zájemce s ukončeným základním vzděláním 

Školné:

17.500 Kč/ročně

Výuka:
1x týdně úterý od 14:15-18:15 hodin

Nadstandardní aktivity:
AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč pro žáky školy
rukodělné a výtvarné semináře akreditované MŠMT a MPSV
europass v českém a anglickém jazyce

Učební plán - dálkové studium, 2leté, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
Český jazyk a literatura
60
30
30
Základy společenských věd
10
0
10
Právní minimum
20
0
20
Matematika
30
20
10
Základy biologie a ekologie
20
20
0
Péče o zdraví
10
10
0
Tělesná a pohybová výchova
20
20
0
Výpočetní technika
40
20
20
Pedagogika a didaktika
40
20
20
Speciální a sociální pedagogika
40
20
20
Pedagogika volného času
20
0
20
Psychologie
40
20
20
Činnost asistenta
70
30
40
Volnočasové aktivity
10
0
10
Učební praxe
10
10
0
Hrušková Renata / 01.09.2023 22:16
Web využívá pouze nezbytné cookies
Rozumím