Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Charakteristika oboru

Absolvent oboru "64-41-L/51 - Podnikání" je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní absolvent při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učební oboru.
 
Od 1. září 2017 nabízíme obor Podnikání se zaměřením na design interiérů.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:

  • 2letá denní - pro zájemce s ukončeným středním vzděláním s výučním listem
  • 3letá dálková - pro zájemce s ukončeným středním vzděláním zakončeným výučním listem

 Výuka dálkového studia:

  • 1x týdně každý pátek od 13:25 - 18:25 hodin

 

AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč pro žáky školy

 

Školné:

  • 16.000 Kč/ročně  

 

 

Admin

22. 8. 2022 19:58

Videoprezentace oboru

Ikona Prezentace oboru se zaměřením na design interiérů

Ing. Renata Hrušková, MBA

1. 3. 2017 8:31