Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Charakteristika oboru

Absolvent oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika se iplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:

 • 4letá denní - pro zájemce ze ZŠ
 • 2letá zkrácená - pro zájemce s absolvovanými obory vzdělání zakončenými maturitní zkouškou - výuka 1x týdně vždy ve středu od 13:25-18:15 hodin

 Školné:

 • 19.500 Kč/ročně

Součástí studia je:

 • Kreativní seminář
 • Hudebně-pohybový seminář

Nadstandardní aktivity mimo vyučování:

 • hra na klavír
 • pěvecký sbor
 • semináře a kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • rukodělné semináře s akreditací 
 • AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč

Ing. Renata Hrušková, MBA

22. 8. 2022 19:59