renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kam dále?

Charakteristika oboru

Absolvent oboru 75-31-M/01 se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jako vychovatel ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (zejména ve školních družinách, školních klubech a ve střediscích volného času), ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení nebo jejich oddělení zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a středisek výchovné péče. Absolvent se dále uplatní jako pedagog volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 9 Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. v sociálních nebo zdravotnických zařízeních, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:
4letá denní - pro zájemce ze ZŠ
2letá zkrácená dálková - pro zájemce, kteří již mají maturitní vysvědčení z jiného oboru

Školné:

20.500 Kč/ročně

Součástí studia je:
kreativní seminář
hudebně-pohybový seminář

Nadstandardní aktivity mimo vyučování:
hra na klavír
semináře a kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
rukodělné semináře s akreditací MŠMT
AUTOŠKOLA se slevou 2.000 Kč při průměru do 2,0 v předcházejícím pololetí (platí pro žáky denního studia)
pokud žák čerpá v AŠ prospěchovou slevu, další slevy jsou nerelevantní
europass v českém a anglickém jazyce

Učební plán - denní studium, čtyřleté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
Český jazyk a literatura
13
3
3
3
4
Anglický jazyk
12
3
3
3
3
Odborná angličtina
1
0
0
0
1
Dějepis
3
2
1
0
0
Základy společenských věd
2
0
0
2
0
Fyzika
1
1
0
0
0
Chemie
1
1
0
0
0
Základy biologie a ekologie
2
0
2
0
0
Matematika
10
3
3
3
1
Společenská kultura
2
2
0
0
0
Tělesná výchova
8
2
2
2
2
Informační a komunikační technologie
6
2
2
1
1
Ekonomika
4
2
2
0
0
Právní praktika
2
0
0
2
0
Obecná pedagogika
2
2
0
0
0
Předškolní pedagogika
5
0
2
2
1
Pedagogika volného času
5
0
2
2
1
Speciální a sociální pedagogika
3
0
0
2
1
Pedagogické projektování
2
2
0
0
0
Pedagogická diagnostika a hodnocení
2
0
0
0
2
Psychologie v pedagogických činnostech
5
0
2
2
1
Výtvarná tvorba
8
2
2
2
2
Hudební umění
8
3
2
2
1
Hra na hudební nástroj
8
2
2
2
2
Tvořivá dramatika
4
0
2
2
0
Pohybové dovednosti
3
2
1
0
0
Učební praxe
7
0
0
2
5
Anglický seminář (povinně volitelný)
2
0
0
0
2
Matematický seminář (povinně volitelný)
2
0
0
0
2
Holek Admin / 29.08.2023 14:39

Učební plán - dálkové zkrácené studium, 2leté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
Ekonomika
20
20
0
Právní praktika
20
0
20
ICT v praxi pedagoga
20
0
20
Obecná pedagogika
20
20
0
Předškolní pedagogika
40
20
20
Pedagogika volného času
40
20
20
Speciální a sociální pedagogika
20
0
20
Pedagogické projektování
20
20
0
Pedagogická diagnostika a hodnocení
20
0
20
Psychologie v pedagogických činnostech
20
20
0
Výtvarná tvorba
40
20
20
Hudební umění
40
20
20
Hra na hudební nástroj
40
20
20
Tvořivá dramatika
40
20
20
Pohybové dovednosti
20
20
0
Učební praxe
20
0
20
Hrušková Renata / 01.09.2023 22:13
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou také sloužit ke zpracování některých osobních údajů. Tyto údaje jsou anonymizovány a pomáhají nám provozovat a zlepšovat naše služby na těchto webových stránkách. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odmítnout či přijmout na této stránce (vyvolejte znovu tuto webovou stránku a nastavte své preference).
Technické cookies Vždy aktivní
Analytické cookies
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.
Přijmout vše
Nastavení