renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Veřejnosprávní činnost
Kam dále?

Charakteristika oboru

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - školní vzdělávací program, který se zde vyučuje, připravuje žáky pro výkon ucelených agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy. Po ukončení studia je absolvent připraven zajišťovat např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidence podle závazně  platných předpisů, je připraven pro výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, se správním řízením apod.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:
4letá denní - pro zájemce s ukončeným základním vzděláním
4letá dálková - pro zájemce s ukončeným základním vzděláním 

Školné:
17.500 Kč/ročně
 
Zaměření od 3. ročníku:
školská správa
bezpečnostní správa

PRO DENNÍ STUDIUM
adaptační seminář
PR kurz - zakončen osvědčením
intenzivní jazykový/matematický kurz - zakončen osvědčením
sportovní kurz

Nadstandardní aktivity mimo vyučování:
AUTOŠKOLA se slevou 2.000 Kč při průměru do 2,0 v předcházejícím pololetí (platí pro žáky denního studia)
pokud žák čerpá v AŠ prospěchovou slevu, další slevy jsou nerelevantní
rukodělné a jiné vzdělávací semináře
práce ve Školním žákovském parlamentu
europass v českém a anglickém jazyce

Učební plán - denní studium, čtyřleté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
Český jazyk a literatura
13
3
3
3
4
Anglický jazyk
12
3
3
3
3
Druhý cizí jazyk (NEJ/RUJ)
7
2
2
3
0
Oborová angličtina
1
0
0
0
1
Matematika
10
3
3
3
1
Dějepis
3
2
1
0
0
Tělesná výchova
8
2
2
2
2
Základy společenských věd
2
0
0
2
0
Fyzika
1
1
0
0
0
Chemie
1
1
0
0
0
Základy biologie a ekologie
2
0
2
0
0
Informační a komunikační technologie
6
2
2
1
1
Ekonomika
5
2
2
1
0
Účetnictví
4
0
0
2
2
Právo
12
3
3
3
3
Veřejná správa
11
2
3
3
3
Seminář k maturitní práci
2
0
0
0
2
Zeměpis
4
2
2
0
0
Společenská kultura
2
2
0
0
0
Kultura veřejné správy
6
2
2
2
0
Písemná a elektronická komunikace
5
2
3
0
0
Právní a správní praktika
4
0
0
2
2
Učební praxe
4
0
0
2
2
Anglický/matematický seminář - povinně volitelný
2
0
0
0
2
Bezpečnostní/školská správa - povinně volitelný
2
0
0
0
2
Hrušková Renata / 29.08.2023 15:39

Učební plán - dálkové studium, čtyřleté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
Český jazyk a literatura
120
20
20
40
40
Anglický jazyk
100
20
20
30
30
Německý jazyk
60
20
20
20
0
Odborná angličtina
20
0
0
0
20
Matematika
80
20
20
20
20
Dějepis
20
10
10
0
0
Základy společenských věd
10
0
0
10
0
Fyzika
10
10
0
0
0
Chemie
10
0
10
0
0
Základy biologie a ekologie
20
0
0
20
0
Informační a komunikační technologie
30
10
20
0
0
Ekonomika
40
20
20
0
0
Účetnictví
20
0
0
20
0
Právo
80
20
20
20
20
Veřejná správa
80
20
20
20
20
Seminář k maturitní práci
10
0
0
0
10
Zeměpis
20
20
0
0
0
Společenská kultura
10
10
0
0
0
Kultura veřejné správy
20
0
20
0
0
Písemná a elektronická komunikace
40
20
20
0
0
Právní a správní praktika
30
0
0
10
20
Učební praxe
10
0
0
10
0
Anglický/matematický seminář - povinně volitený
20
0
0
0
20
Školská/bezpečnostní správa - povinně volitelný
20
0
00
0
20
Hrušková Renata / 29.08.2023 15:40
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou také sloužit ke zpracování některých osobních údajů. Tyto údaje jsou anonymizovány a pomáhají nám provozovat a zlepšovat naše služby na těchto webových stránkách. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odmítnout či přijmout na této stránce (vyvolejte znovu tuto webovou stránku a nastavte své preference).
Technické cookies Vždy aktivní
Analytické cookies
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.
Přijmout vše
Nastavení