Charakteristika oboru

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - školní vzdělávací program, který se zde vyučuje, připravuje žáky pro výkon ucelených agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy. Po ukončení studia je absolvent připraven zajišťovat např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidence podle závazně  platných předpisů, je připraven pro výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, se správním řízením apod.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:

 • 4letá denní - pro zájemce s ukončeným základním vzděláním 
 • 4letá dálková - pro zájemce s ukončeným základním vzděláním - výuka 1x týdně vždy ve čtvrtek od 14:15 - 19:15 hodin

 Školné:

 • 1.400,-- Kč/měsíc  (hradit lze pololetně i na celý rok za září - červen příslušného školního roku)

Od 3. ročníku je výběr zaměření:

 • školská správa
 • bezpečnostní správa

Součástí denního studia je:

 • branný seminář - zakončen osvědčením
 • výcvik sociálních dovedností - zakončen osvědčením
 • kurz mediální komunikace - zakončen osvědčením
 • intenzivní jazykový kurz - zakončen osvědčením
 • sportovní kurz

Nadstandardní aktivity mimo vyučování:

 • AUTOŠKOLA se slevou 2.000 Kč při průměru do 2,00 po ukončení 2. ročníku a s nulovou neomluvenou absencí
 • rukodělné a jiné vzdělávací semináře
 • práce ve Školním žákovském parlamentu
 
 

Admin

9. 6. 2020 13:00