renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Veřejnosprávní činnost
Kam dále?

Charakteristika oboru

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - školní vzdělávací program, který se zde vyučuje, připravuje žáky pro výkon ucelených agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy. Po ukončení studia je absolvent připraven zajišťovat např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidence podle závazně  platných předpisů, je připraven pro výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, se správním řízením apod.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:
4letá denní - pro zájemce s ukončeným základním vzděláním
4letá dálková - pro zájemce s ukončeným základním vzděláním 

Školné:
17.500 Kč/ročně
 
Zaměření od 3. ročníku:
školská správa
bezpečnostní správa

PRO DENNÍ STUDIUM
adaptační seminář
PR kurz - zakončen osvědčením
intenzivní jazykový/matematický kurz - zakončen osvědčením
sportovní kurz

Nadstandardní aktivity mimo vyučování:
AUTOŠKOLA se slevou 2.000 Kč při průměru do 2,0
rukodělné a jiné vzdělávací semináře
práce ve Školním žákovském parlamentu
europass v českém a anglickém jazyce

Učební plán - denní studium, čtyřleté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
Český jazyk a literatura
13
3
3
3
4
Anglický jazyk
12
3
3
3
3
Druhý cizí jazyk (NEJ/RUJ)
7
2
2
3
0
Oborová angličtina
1
0
0
0
1
Matematika
10
3
3
3
1
Dějepis
3
2
1
0
0
Tělesná výchova
8
2
2
2
2
Základy společenských věd
2
0
0
2
0
Fyzika
1
1
0
0
0
Chemie
1
1
0
0
0
Základy biologie a ekologie
2
0
2
0
0
Informační a komunikační technologie
6
2
2
1
1
Ekonomika
5
2
2
1
0
Účetnictví
4
0
0
2
2
Právo
12
3
3
3
3
Veřejná správa
11
2
3
3
3
Seminář k maturitní práci
2
0
0
0
2
Zeměpis
4
2
2
0
0
Společenská kultura
2
2
0
0
0
Kultura veřejné správy
6
2
2
2
0
Písemná a elektronická komunikace
5
2
3
0
0
Právní a správní praktika
4
0
0
2
2
Učební praxe
4
0
0
2
2
Anglický/matematický seminář - povinně volitelný
2
0
0
0
2
Bezpečnostní/školská správa - povinně volitelný
2
0
0
0
2
Hrušková Renata / 29.08.2023 15:39

Učební plán - dálkové studium, čtyřleté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
Český jazyk a literatura
120
20
20
40
40
Anglický jazyk
100
20
20
30
30
Německý jazyk
60
20
20
20
0
Odborná angličtina
20
0
0
0
20
Matematika
80
20
20
20
20
Dějepis
20
10
10
0
0
Základy společenských věd
10
0
0
10
0
Fyzika
10
10
0
0
0
Chemie
10
0
10
0
0
Základy biologie a ekologie
20
0
0
20
0
Informační a komunikační technologie
30
10
20
0
0
Ekonomika
40
20
20
0
0
Účetnictví
20
0
0
20
0
Právo
80
20
20
20
20
Veřejná správa
80
20
20
20
20
Seminář k maturitní práci
10
0
0
0
10
Zeměpis
20
20
0
0
0
Společenská kultura
10
10
0
0
0
Kultura veřejné správy
20
0
20
0
0
Písemná a elektronická komunikace
40
20
20
0
0
Právní a správní praktika
30
0
0
10
20
Učební praxe
10
0
0
10
0
Anglický/matematický seminář - povinně volitený
20
0
0
0
20
Školská/bezpečnostní správa - povinně volitelný
20
0
00
0
20
Hrušková Renata / 29.08.2023 15:40
Web využívá pouze nezbytné cookies
Rozumím