Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Rozpis zvonění od 1. 2. 2023

Ikona Rozpis zvonění od 1. 2. 2023

Ing. Renata Hrušková, MBA

25. 1. 2023 16:32

Pravidla pro hodnocení v distanční výuce

Pravidla hodnocení vychází z Přílohy č. 4 Školnho řádu. Zde pouze pro upřesnění:

1. Žák má povinnost se účastnit distanční výuky a komunikovat.

2. Min. 25 % výuky se učí synchronně - on line

3. Pokud se žák distanční výuky neúčastní, pedagog mu zapíše absenci.

4. Pokud žák stvrdí svoji přítomnost (např. palcem na messengeru) a dále nekomunikuje, pedagog mu zapíše absenci.

5. Pokud se žák účastní výuky aktivně, komunikuje, ale neodevzdá práci/úkol v daném termínu, absenci nemá, ale za neodevzdaný úkol obdrží N.

6. Pokud se žák výuky neúčastní nebo nekomunikuje, ale práci odevzdá ve stanoveném  termínu, pedagog mu zapíše absenci, ale práci mu ohodnotí.

7. Pokud se žák výuky neúčastní nebo nekomunikuje a práci sice odevzdá, ale po stanoveném termínu, pedagog mu zapíše absenci a práci nehodnotí.

8. Pokud se žák danému vyučujícími omluví, že z mimořádných důvodů nemůže být připojen (výpadek wifi, el. energie apod) a domluví si s vyučujícím náhradním termín pro odevzdání úkolu/práce a tento termín dodrží a úkol splní nezapisuje mu vyučující absenci a úkol/práci mu ohodnotí.

9. Pokud jde žák k lékaři a výuky se neúčastní, zapisuje mu vyučující absenci. Pokud si předem dohodne s vyučujícím náhradní termín pro splnění úkolu/práce a termín dodrží, práce se mu hodnotí, ale absence zůstává.

10. Omlouvání absencí řeší pouze třídní učitel. Ostatní vyučující zapisují absenci stejně jako při prezenční výuce.

pozn. Pokud Vám žák úkol neodevzdá, není možné ho hodnotit 0 %. Vždy píšete pouze N.

 

Ing. Renata Hrušková, MBA

14. 10. 2020 12:56

Informace v této sekci jsou dostupné pouze pedagogům po řádném přihlášení. 

Ing. Renata Hrušková, MBA

5. 2. 2016 14:25